Salı, Ocak 30, 2018

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta GiderleriT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 85593407-165.01
Konu: Serbest Bölgeden Yapılan
İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri
17.01.2018 / 31159070
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemlerinde, eşyanın serbest bölgeye giriş fiyatının navlun ve sigorta giderlerini içermesine rağmen, teslim şeklinin EXW, FCA, FOB olarak belirlendiği durumlarda BİLGE sistemi tarafından navlun ve sigorta gideri beyan etme mecburiyetinin olduğu, navlun ve sigorta beyanında bulunulmadığında ise gümrük idarelerince emsal navlun ve sigortanın gümrük kıymetine eklendiği anlaşılmaktadır.
Serbest bölgelerden yapılacak ithalat işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığından alınan 24.11.2017 tarih ve 29826697 sayılı yazıda özetle; serbest bölgeden Türkiye'ye sevk edilen eşya için kullanıcıların işyeri ile serbest bölge gümrük kapıları arasında navlun ve sigorta masrafı gerektirecek bir mesafe olmadığı gibi serbest bölgede navlun ve sigorta yapılması yönünde de bir uygulama bulunmadığı, ayrıca serbest bölgelere yurtdışından getirilen eşyanın bölgeye girişi CIF değeri üzerinden yapıldığından Türkiye'ye sevk edilecek eşyanın yurtdışından serbest bölgeye ulaştığı anda oluşan değeri içinde zaten navlun ve sigorta giderlerinin bulunduğu, bölgede oluşan maliyetin CIF fiyata ilişkin unsurları da kapsadığı, nitekim bu konu ile alakalı olarak Danıştay 7. Dairesinin kararlarında da aynı gerekçelerle serbest bölgede oluşan kıymetin CIF kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu itibarla, serbest bölgeden Türkiye'ye çıkarılan eşya için düzenlenen faturaların CIF unsurları kapsaması sebebiyle oluşan kıymete ayrıca sigorta ve navlun bedeli eklenilmemesinin gerektiği değerlendirilmektedir.
Öte yandan, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde, serbest bölgeler de dahil olmak üzere tüm ithalat beyannamelerinde teslim şeklinin EXW, FCA ve FOB olarak seçildiği durumlarda, navlun ve sigortanın doldurulması zorunlu alanlar olması sebebiyle veri girişi yapılmadan işlemlerin tamamlanması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, serbest bölgeye CIF kıymet ile giriş yapan eşyanın, EXW, FCA, FOB fatura ile serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda yükümlülerce beyanname üzerinde teslim şeklinin CIF beyan edilmesi uygun bulunmuştur.
Buna göre bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

29 Ocak-4 Şubat 2018Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)

29 Ocak- 4 Şubat 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1054-1058
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
761-763
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
824-826
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
849-851
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
885-887
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1813-1817
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
731-735
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
796-798
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1548-1549
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
705
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1411-1415
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1324-1328
FOB NWE
1198-1202
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1300-1304
FOB NWE
1188-1192
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1312-1316
FOB NWE
1208-1212
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1064-1068
FOB NWE
943-947
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1380-1384
FOB NWE
1248-1252
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1442-1446
FOB NWE
1268-1272
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                          
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.01.2018 tarihli ve 31159070 sayılı yazısı
(Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 85593407-165.01
Konu: Serbest Bölgeden Yapılan
İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri
17.01.2018 / 31159070
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, serbest bölgelerden yapılan ithalat işlemlerinde, eşyanın serbest bölgeye giriş fiyatının navlun ve sigorta giderlerini içermesine rağmen, teslim şeklinin EXW, FCA, FOB olarak belirlendiği durumlarda BİLGE sistemi tarafından navlun ve sigorta gideri beyan etme mecburiyetinin olduğu, navlun ve sigorta beyanında bulunulmadığında ise gümrük idarelerince emsal navlun ve sigortanın gümrük kıymetine eklendiği anlaşılmaktadır.
Serbest bölgelerden yapılacak ithalat işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığından alınan 24.11.2017 tarih ve 29826697 sayılı yazıda özetle; serbest bölgeden Türkiye'ye sevk edilen eşya için kullanıcıların işyeri ile serbest bölge gümrük kapıları arasında navlun ve sigorta masrafı gerektirecek bir mesafe olmadığı gibi serbest bölgede navlun ve sigorta yapılması yönünde de bir uygulama bulunmadığı, ayrıca serbest bölgelere yurtdışından getirilen eşyanın bölgeye girişi CIF değeri üzerinden yapıldığından Türkiye'ye sevk edilecek eşyanın yurtdışından serbest bölgeye ulaştığı anda oluşan değeri içinde zaten navlun ve sigorta giderlerinin bulunduğu, bölgede oluşan maliyetin CIF fiyata ilişkin unsurları da kapsadığı, nitekim bu konu ile alakalı olarak Danıştay 7. Dairesinin kararlarında da aynı gerekçelerle serbest bölgede oluşan kıymetin CIF kıymet olarak kabul edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu itibarla, serbest bölgeden Türkiye'ye çıkarılan eşya için düzenlenen faturaların CIF unsurları kapsaması sebebiyle oluşan kıymete ayrıca sigorta ve navlun bedeli eklenilmemesinin gerektiği değerlendirilmektedir.
Öte yandan, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde, serbest bölgeler de dahil olmak üzere tüm ithalat beyannamelerinde teslim şeklinin EXW, FCA ve FOB olarak seçildiği durumlarda, navlun ve sigortanın doldurulması zorunlu alanlar olması sebebiyle veri girişi yapılmadan işlemlerin tamamlanması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, serbest bölgeye CIF kıymet ile giriş yapan eşyanın, EXW, FCA, FOB fatura ile serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda yükümlülerce beyanname üzerinde teslim şeklinin CIF beyan edilmesi uygun bulunmuştur.
Buna göre bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Perşembe, Ocak 25, 2018

Petrokimyasallar 22-28 Ocak 2018 Reuters Verileri


22-28 Ocak 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1037-1041
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
744-746
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
824-826
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
834-836
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
880-882
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1803-1807
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
713-717
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
783-785
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1427-1428
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
700
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1393-1397
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1276-1280
FOB NWE
1288-1292
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1283-1287
FOB NWE
1178-1182
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1295-1299
FOB NWE
1298-1202
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1050-1054
FOB NWE
928-932
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1338-1342
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1399-1403
FOB NWE
1248-1252
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
900-950
FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)
*   Kaynak: Reuters Verileri                          
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/1)

25 Ocak 2018 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30312
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2018 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler
MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler
MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Çankaya/ANKARA
Faks: +90 312 204 86 33
KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
adresine ulaştırılması gerekmektedir.
(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai  gözden geçirme soruşturması” başlatılır.
(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Salı, Ocak 16, 2018

Türkiye de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 15.01.2018/43
Sayı
: EGT/369
İstanbul,15.01.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.1.2018 tarihli iletide; 13 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)” ile "ÖZEL FATURA” ibaresinin "FATURA” olarak değiştirildiği; böylelikle bavul ticaretinin yanı sıra, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yolcu beraberi eşya kapsamında yapılacak satışların da, döviz alım belgesi aranmaksızın eşyanın faturasının Gümrük İdaresince onaylatılması kaydıyla "İHRACAT” olarak kabul edileceği,
Faturanın Gümrük İdaresine ibrazından önce veya onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılması halinde Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği ve ihracat taahhütlerine sayılacağı; faturada imalatçı firmanın kayıtlı olması durumunda imalatçının ihracat taahhütlerine de sayılacağı,
Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünlerine ilişkin faturaların Dahilde İşleme İzin Belgesi ve taahhüdüne sayılamayacağı hususlarına işaret edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİUygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)15-21 Ocak 2018


15-21 Ocak 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1019-1023
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
749-751
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
799-801
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
809-811
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
867-869
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1803-1807
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
700-704
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
772-774
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1332-1333
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
690
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1363-1367
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1249-1253
FOB NWE
1168-1172
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1255-1259
FOB NWE
1158-1162
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1267-1271
FOB NWE
1178-1182
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1028-1032
FOB NWE
938-942
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1309-1313
FOB NWE
1198-1202
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                            
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Sıra No 1248   Sıra No 1249   Sıra No 1250   Sıra No 1251

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

16 Ocak 2018 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30303
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/1)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 tarihli ve 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.
(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.
Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-imza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2017/3)” çerçevesinde yapılır.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri”  sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.
(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.
(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.
Tarife kontenjanının dağıtılması
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.
(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 200 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.
(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.
(6) İthal lisansı devredilemez.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 8/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.Salı, Ocak 09, 2018

Petrokimyasallar 08 - 14 Ocak 2018 Reuters Verileri

08 - 14 Ocak 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
985-989
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
739-741
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
771-773
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
797-799
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
855.50-857.50
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1803-1807
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
683 - 687
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
751 - 753
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1274.50-1275.50
FOB ARA
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
bilgi alınamadı
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1369-1373
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1254-1258
FOB NWE
1128-1132
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1260-1264
FOB NWE
1118-1122
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1248-1252
FOB NWE
1138-1142
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1032-1036
FOB NWE
928-932
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1314-1318
FOB NWE
1148-1152
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                                                                                                                                 
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Sıra No 1238   Sıra No 1239   Sıra No 1240

Cuma, Ocak 05, 2018

2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK.

  2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK.  

04 Ocak 2018 / Perşembe 17:34:12 | Görüntülenme : 560
2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRİ YARDIMCILIĞI SINAVINI KAZANANLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER HK.
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Derneğimize muhatap yazısında 2017 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını kazanan adayların, izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iki takım halinde düzenleyerek Derneğimize 08.01.2018 / 19.01.2018 tarihleri arasında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  
  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
  • Okul mezuniyetine ilişkin noter onaylı diploma örneği,
  • Resmi Kuramlara verilmek üzere TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
  • SGK’ndaıı alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerini içeren belge (SGK’na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.) Belge örneği için TIKLAYINIZ
  • SGK’ndan alınmış sigortalı hizmet süresini gösterir belge. (SGK’na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.
kaynak : İGMD

Çarşamba, Ocak 03, 2018

ISGUM Kontrol Belgesi DUYURUSU

Firmalar tarafından Kontrol Belgesi başvurusu için yapılan Gümrük Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinde (KBS de iade edilen belgeler hariç) istenilen düzeltmeler için (GİTİP değişikliği, süre sonu değişikliği, rejim değişikliği, miktar değişikliği vb.) Enstitü Başkanlığımıza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçe içeriğinde Kontrol Belgesi Başvuru numarası ve Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) numarası mutlaka yer almalıdır. Dilekçeler de Firma yetkilisinin ıslak imzası ve firma kaşeside mutlaka bulunacaktır. Bu bilgilerin yer almadığı başvurulara ilişkin işlem yapılmayacaktır. Bu konuda firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri rica olunur.

Petrokimyasallar 01-07 Ocak 2018 Reuters Verileri


01-07 Ocak 2017

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
970-974
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
719-721
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
771-773
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
766-768
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
844-846
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1803-1807
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
694-698
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
731-733
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1259-1260
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
648-652
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1352-1356
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1239-1243
FOB NWE
1128-1132
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1245-1249
FOB NWE
1118-1122
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1234-1238
FOB NWE
1138-1142
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1020-1024
FOB NWE
928-932
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1299-1303
FOB NWE
1148-1152
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                                                                                       

Petrokimyasallar 01-07 Ocak 2018 Reuters Verileri** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp