Perşembe, Mart 29, 2018

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2018/11542 (27.03.2018 t. 30373 s. R.G.)


Karar Sayısı : 2018/11542
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27/3/2018 tarihli ve 39208 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI İLE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Tutarı (TL)Birimi
2710.12.11.00.00(Hafif yağlar ve müstahzarları) 
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0Kilogram
2710.12.31.00.00Uçak benzini0Litre
2710.12.41.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
Oktanı (RON) 95'den az olanlar
2,1500Litre
2710.12.45.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 
Kurşunsuz benzin 95 oktan
2,3765Litre
2710.12.45.00.13(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) 
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
2,3765Litre
2710.12.45.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri
2,3765Litre
2710.12.49.00.11(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 
Kurşunsuz benzin 98 oktan
2,4985Litre
2710.12.49.00.12(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) 
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2,4985Litre
2710.12.49.00.18(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) 
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri
2,4985Litre
2710.12.51.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
Oktanı (RON) 98'den az olanlar
2,1800Litre
2710.12.59.00.00(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) 
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2,1800Litre
2710.12.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı0Litre
2710.19.21.00.00(Kerosen) 
Jet yakıtı
0Litre
2710.19.43.00.11(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) 
Motorin
1,7945Litre
2710.19.43.00.17(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) 
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7945Litre
2710.19.43.00.29(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) 
Diğerleri
1,7945Litre
2710.19.46.00.18(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) 
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7945Litre
2710.19.46.00.29(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) 
Diğerleri
1,7945Litre
2710.19.47.00.18(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7945Litre
2710.19.47.00.19(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) 
Diğerleri
1,7945Litre
2710.19.48.00.11(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) 
Damıtık denizcilik yakıtı
1,7245Litre
2710.19.48.00.18(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) 
Diğerleri
1,7245Litre
2710.20.11.00.11(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) 
Motorin
1,7945Litre
2710.20.11.00.19(Gaz oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) 
Diğerleri
1,7945Litre
2710.20.15.00.00(Gaz oiller) 
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler
1,7945Litre
2710.20.17.00.00(Gaz oiller) 
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler
1,7945Litre
2710.20.19.00.00(Gaz oiller) 
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler
1,7245Litre
2710.20.90.00.00Diğer yağlar 
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)
1,7245Litre
2710.19.62.00.10(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) 
Kalorifer Yakıtı
0,4760Kilogram
2710.19.62.00.11(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) 
Fuel oil
0,4760Kilogram
2710.19.62.00.31(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) 
Artık denizcilik yakıtı
0,4760Kilogram
2710.19.62.00.39(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) 
Diğerleri
0,4760Kilogram
2710.19.64.00.10(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) 
Kalorifer Yakıtı
0,2370Kilogram
2710.19.64.00.11(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) 
Fuel oil
0,2370Kilogram
2710.19.64.00.31(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) 
Artık denizcilik yakıtı
0,2370Kilogram
2710.19.64.00.39(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) 
Diğerleri
0,2370Kilogram
2710.19.68.00.11(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçenler) 
Yüksek kükürtlü fuel oil
0,2240Kilogram
2710.19.68.00.31(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçenler) 
Artık denizcilik yakıtı
0,2240Kilogram
2710.19.68.00.39(Fuel oiller) 
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçenler) 
Diğerleri
0,2240Kilogram
2710.20.31.00.00(Fuel oiller) 
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler
0,4760Kilogram
2710.20.35.00.00(Fuel oiller) 
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler
0,2370Kilogram
2710.20.39.00.00(Fuel oiller) 
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçenler
0,2240Kilogram
27.11Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
0Kilogram
2711.11.00.00.00(Sıvılaştırılmış) 
Doğal gaz 
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 
Diğerleri

0,8599 0,0230

Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12(Sıvılaştırılmış) 
Propan
1,7780Kilogram
2711.13(Sıvılaştırılmış) 
Bütan
1,7780Kilogram
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 
Diğerleri

1,7780 1,7780

Kilogram 
Kilogram
2711.21.00.00.00(Gaz halinde olanlar) 
Doğal gaz 
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 
Diğerleri


0,8599 0,0230


Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11(Gaz halinde olanlar) 
Propan
1,7780Kilogram
2711.29.00.00.12(Gaz halinde olanlar) 
Bütan
1,7780Kilogram
27.13Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)
0Kilogram
2713.11.00.00.00(Petrol koku) 
Kalsine edilmemiş
0Kilogram
2713.12.00.00.00(Petrol koku) 
Kalsine edilmiş
0Kilogram
2713.20.00.00.19(Petrol bitümeni) 
Diğerleri
0Kilogram
2713.90Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
0Kilogram
2715.00.00.00.00Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar0Kilogram
38.26Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler1,1209Litre

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Tutarı (TL)Birimi
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen)2,4985Kilogram
2707.20.00.00.00Toluol (Toluen)2,4985Kilogram
2707.30.00.00.00Ksilol (Ksilen)2,4985Kilogram
2707.50.00.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)2,4985Kilogram
2707.50.00.00.19Diğerleri2,4985Kilogram
2707.99.19.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen2,4985Kilogram
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri2,4985Kilogram
2710.12.21.00.00White spirit2,4985Kilogram
2710.12.25.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)2,4985Kilogram
2710.12.90.00.19Diğerleri2,4985Kilogram
2710.19.29.00.00Diğerleri2,4985Kilogram
2710.20.90.00.00Diğer yağlar 
[Yalnız; 
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
2,4985
1,5007
 
Kilogram
Kilogram

2901.10.00.90.11Hekzan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.12Heptan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.13Pentan2,4985Kilogram
2901.10.00.90.19Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar2,4985Kilogram
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)2,4985Kilogram
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)2,4985Kilogram
2902.60.00.00.00Etilbenzen2,4985Kilogram
2909.19.90.00.13Metil tersiyer bütil eter (MTBE)2,4985Kilogram
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar2,4985Kilogram
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar0,9390Kilogram
3824.99.96.90.68Diğerleri0,9390Kilogram
2710.19.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
1,5007Kilogram
2710.19.75.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
1,5007Kilogram
2710.19.81.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
1,5007Kilogram
2710.19.83.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Hidrolik yağları
1,5007Kilogram
2710.19.85.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
1,5007Kilogram
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Dişli yağları ve redüktör yağları
1,5007Kilogram
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
1,5007Kilogram
2710.19.93.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar) 
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
1,5007Kilogram
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar1,5007Kilogram
2710.19.99.00.11(Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock1,5007Kilogram
2710.19.99.00.98(Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri1,5007Kilogram
2712.20Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin1,5007Kilogram
3801.20.10.00.00Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit1,5007Kilogram
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar1,5007Kilogram
2710.19.25.00.11Gazyağı1,1367Litre
2710.19.25.00.19Diğerleri1,1367Litre
3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları) 
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007Kilogram
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarları) 
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,5007Kilogram
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları) 
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
1,5007Kilogram
3403.19.80.00.00(Yağlama müstahzarları) 
Diğerleri
1,5007Kilogram
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları) 
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007Kilogram
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları) 
Diğerleri
1,5007Kilogram

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(II) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)
8701.20Yarı römorkler için çekiciler4
87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar 
 - Otobüs1
- Midibüs4
- Minibüs9
87.03Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın  vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
 
 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3’ün altında olanlar15
 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3’ün altında olanlar15
 -- Sadece elektrik motorlu olanlar10
 - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan 
 -- Motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler15
 -- Sadece elektrik motorlu olanlar 10
 - Diğerleri 
 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler 
 --- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar45
 --- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar50
 --- Diğerleri 60
 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler 
 --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler 
 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşmayanlar45
 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 TL’yi aşıp, 91.000 TL’yi aşmayanlar50
 ---- Diğerleri60
 --- Diğerleri 
 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar100
 ---- Diğerleri 110
 -- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler 
 --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler 
 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar100
 ---- Diğerleri110
 --- Diğerleri160
  -- Sadece elektrik motorlu olanlar 
 --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler3
 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler7
 --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler15
8703.10.11.00.00Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar6,7
8703.10.18.00.00Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)6,7
87.04Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) 
 - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3’ü geçmeyenler hariç); 
 -- Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçmeyenler10
 -- Motor silindir hacmi 3000 cm3’ü geçen fakat 4000 cm3’ü geçmeyenler52
 -- Motor silindir hacmi 4000 cm3’ü geçenler75
 -- Sadece elektrik motorlu olanlar 
 --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler10
 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler52
 --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler75
 - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar 
 -- Sadece elektrik motorlu olanlar10
 -- Diğerleri10
 - Diğerleri 
 -- Sadece elektrik motorlu olanlar4
 -- Diğerleri4
87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) 
[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]
4
87.09Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları4
87.11Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) 
(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
 
 - Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçmeyenler8
 - Motor silindir hacmi 250 cm3’ü geçenler37
8711.60.10.00.00Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar3
8711.60.90.00.11Motor gücü 20 kW'ı geçenler37
8711.60.90.00.12Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler3
88.02Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları 
[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]
0,5
8901.10.10.00.1118 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri 
(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)
0
8901.10.90.00.11Yolcu ve gezinti gemileri 
(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)
0
89.03Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar 
(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)
-Yatlar, kotralar, tekneler, ve gezinti gemileri
8
0
MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
20.09Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)10-
22.02Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)10-
2202.10.00.00.11Sade gazozlar10-
2202.10.00.00.12Meyvalı gazozlar10-
2202.10.00.00.13Kolalı gazozlar25-
2202.91.00.00.00Alkolsüz biralar10-
2203.00Malttan üretilen biralar631,3498
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
06,6363
2204.10Köpüklü şaraplar044,8351
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
067,6673
2205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar053,7356
2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar0197,5242
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları06,6363
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]0197,5242
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]0197,5242
2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0197,5242
2208.50Cin ve Geneva0175,6630
2208.60Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)0175,6630
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)0197,5242
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45,4'den fazla olanlar)0197,5242
2208.70Likörler0197,5242
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)0197,5242
2208.90.48.00.11Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0171,2723
2208.90.71.00.11Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0171,2723
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11Tütün içeren purolar400,24290,3246
2402.10.00.00.12Uçları açık purolar400,24290,3246
2402.10.00.00.19Sigarillolar400,24290,3246
2402.20Tütün içeren sigaralar65,250,24290,3246
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
   
 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar400,24290,3246
 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,250,24290,3246
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)
65,250,24290,3246
2403.11.00.00.00Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri65,250,06330,3246
2403.19.10.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)65,250,06330,3246
2403.19.90.00.19Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)65,250,06330,3246
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün65,250,24290,3246
4813.10.00.80.00Diğerleri (Makaron)00,0500-

MADDE 4- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.11.45,00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00,19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19” ibareleri “2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- (1) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00,10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar"ın 1 inci maddesinde yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NOMal İsmiORAN (%)
2707.10.00.00.00Benzol (Benzen)0,75
2707.20.00.00.00Toluol (Toluen)0,75
2707.30.00.00.00Ksilol (Ksilen)0,75
2707.50.00.00.11Solvent nafta (Çözücü nafta)0,75
2707.50.00.00.19Diğerleri0,75
2707.99.19.00.00Diğerleri0,75
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen0,75
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleri0,75
2710.12.21.00.00White spirit0,75
2710.12.25.00.00Diğerleri0,75
2710.12.90.00.11Diğer solventler (Çözücüler)0,75
2710.12.90.00.19Diğerleri0,75
2710.19.29.00.00Diğerleri0,75
2710.20.90.00.00Diğer yağlar [Yalnız;“2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00,19 ve 2710.19,29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,0,75
 -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19,91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]28,50
2901.10.00.90.11Hekzan0,75
2901.10.00.90.12Heptan0,75
2901.10.00.90.13Pentan0,75
2901.10.00.90.19Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar0,75
2902.20.00.00.00Benzen (Benzol)0,75
2902.30.00.00.00Toluen (Toluol)0,75
2902.60.00.00.00Etilbenzen0,75
2909.19.90.00.13Metil tersiyer butil eter (MTBE)0,75
38.11Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar0,75
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar2.50
3824.99.96.90.68Diğerleri2,50
2710.19.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
28,50
2710.19.75.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71,00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
28,50
2710.19.81.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
28,50
2710.19.83.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
28,50
2710.19.85.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
28,50
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
28,50
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
28,50
2710.19.93.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
28,50
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
28,50
2710.19.99.00.11(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock
28,50
2710.19.99.00.98(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
28,50
2712.20Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin28,50
3801.20.10.00.00Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit28,50
3819.00.00.00.00Hidrolik fren sıvıları , ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar28,50
2710.19.25.00.11Gazyağı2,00
2710.19.25.00.19Diğerleri2,00
3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,43
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,43
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
1,43
3403.19.80.00.00(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
1,43
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,43
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
1,43
MADDE 7- (1) 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karari’ın 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24” ibaresi “2710.19.99.00.11” şeklinde ve aynı maddede yer alan liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
G.T.İ.P. NOMal ismi
2710.19.71.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik yağları
2710.19.85.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafın
2710.19.87.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.25(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar
2710.20.90.00.00Diğer yağlar
[Yalnız; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]
3403.11.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19.10.00.00(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.20.00.00(Yağlama müstahzarları)
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
3403.19.80.00.00(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
3403.91.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri
MADDE 8- (1) 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar "ın 3 üncü maddesinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11” şeklinde ve “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı "oto biodizel"in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel” olarak ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.Î.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizel” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
22/4/200525794
26/672006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
4/8/200626249
8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
9/10/201228436
2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
1/12/201328838
4/4/2005 tarihli ve 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddesinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
TarihiSayısı
20/6/200826912
26/6/2006 tarihli ve 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
1- 20/6/200826912
2- 25/2/201127857 (2. Mükerrer)
8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının İlgili Maddelerinde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
1/12/201328838

Kaynak:http://www.mevzuat.net/abn/ana.aspx