Perşembe, Mart 28, 2019

DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK İŞ VE İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HİZMETLERDEN ALINACAK AZAMİ ÜCRET TARİFESİ‘’Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2019/8 Sayılı Genelge ile deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili hizmetlerden alınacak azami ücret tarifesi detayları yayınlanmış olup örneği ekte yer almaktadır. İlgili genelge ile fiyat üst limitleri belirlenerek kimi liman işletmelerinde kontrolsüz fiyat uygulamalarından ötürü gabine varan haksız fiyatların önüne geçilmesi ve gümrüklerde ithalat & ihracat yapan sanayici  ve ticaret erbaplarının mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir.’’

Çarşamba, Mart 27, 2019

İHRACATTA KAĞITSIZ BEYANNAME UYGULAMASI 30 NİSAN'DA BÜTÜN GÜMRÜKLERDE BAŞLIYOR
’Geçtiğimiz hafta ilk bilgilerini aktarmış olduğumuz ‘’ihracatta kağıtsız beyanname uygulaması’’ test denemeleri yapılmış olup 30 Nisan’dan itibaren bütün gümrük idarelerinde uygulamaya geçeceği Ticaret Bakanlığı’nca bugün düzenlenen İhracatta Dijital Gümrük Toplantısında (https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/gumruklerde-yeni-donem-4149172/) Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN tarafından duyurulmuştur.


Konuya ilişkin ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce de yükümlü bilgilendirme kılavuzu yine bugün yayınlanmış olup örneği ekte yer almaktadır.’’
Salı, Mart 26, 2019

PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI / AİT OLDUĞU DÖNEM: 25-31 MART 2019‘’Reuters tarafından yayınlanan 25-31 Mart tarihlerini kapsayan petrokimyasal ürünlere ait güncel referans fiyatları ekte mevcuttur, bilgilerinize sunulur.’’ 

Perşembe, Mart 21, 2019


‘’İhracatın gerçekleşmemesi halinde Vergi Usul Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen ceza ve gecikme faizi birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden de ödenebileceğine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İ.G.M.D.'ne muhatap yazısı ekte yer almaktadır.’’


‘’Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye istinaden; İhracat işlemlerinin kağıtsız ortamda  yapılmasına yönelik uygulama Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gümrük Müdürlüğünde 20.03.2019 tarihi itibari ile sadece 1000 rejim kodlu işlemlerde başlamış, 01.04.2019 tarihi itibari ile de tüm rejimler için devreye alınacaktır.

19.03.2019 tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde ve 20.03.2019 tarihinde ise  Trakya Serbest Bölgede test denemeleri yapılmıştır. 3 Aylık bir süre içinde de tüm gümrüklerin bu sisteme geçişinin sağlanacağı bildirilmiştir.

Tek Pencere Sistemi (T.P.S.) üzerinden evraklar sisteme taranırken de mutlaka eşyaların ihracat sahasına alındığına dair  Depo ve Kantar Giriş Formunun da taranması gerekmektedir.’’


Çarşamba, Mart 20, 2019

DÜZ CAM (7004 & 7005) İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI / KIRŞEHİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ


Merhaba;

Bugün Resmi Gazete de yayınlanan tebliğ ile AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hali hazırda yapılabileceği gümrük idareleri (Aksaray, Ambarlı, Ankara Gar, Ankara, Antalya, Bolu, Derince, Dilovası, Gemlik, Giresun, Halkalı, Haydarpaşa, İzmir TIR, Kayseri, Kütahya, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Trabzon Gümrük Müdürlüğünden; Deniz yolu ile gelmesi durumunda Aliağa, İzmir ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri) arasına Kırşehir Gümrük Müdürlüğü de dahil edilmiş olup Resmi Gazete örneği ekte yer almaktadır.