Salı, Ocak 24, 2017

Genelge No: 2017/3 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-010.06.02
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği Uygulaması
23.01.2017 / 82858591
GENELGE
(2017/3 )
İlgi: 23/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge
İlgide kayıtlı Genelge’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“4) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerini yapabilmeleri için hazırlanan çalışma bölgeleri ek-2’de yer almaktadır. Ayrıca, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ek-2’de yer alan çalışma bölgelerinin tamamında AN1, AN2, AN3, AN4 ve AN5 tespit işlemleri yapabilirler”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder