Pazartesi, Kasım 28, 2016

Onaylanmış Kişi Statüsüne(OKS) İlişkin Tebliğ Değişikliği Duyurusu

15/8/2017 tarihinden itibaren;
1- Onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenecektir.
2- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
3- Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin, Tebliğin 42/A maddesinde yer alan yıllık 5 milyon dolar tutarınca ihracat veya 20 milyon dolar tutarınca ithalat ve ihracat yapmış olma ile imalatçı olma koşullarını karşılamaları halinde;
a)Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ihracatında da mavi hat uygulamasından yararlanabilecektir.
b)İlave koşulları sağlamayan onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine göre ithalatta daha az muayeneye tabi tutulabilecektir.
4- Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri herhangi bir ilave koşula gerek kalmaksızın aşağıdaki kolaylıklardan faydalanabileceklerdir;
a) Eksik beyan,
b) Kısmi teminat,
c) Götürü teminat,
d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme,
d) İhracatta mavi hatta işlem gören beyannameye belge eklenmemesi,
e) Tahlile tabi bazı eşyanın tahlil sonucu alınmadan teslimi,
f) Tahlile tabi bazı eşya için 6 aylık tahlil raporu kullanımı,
g) Taahhütname karşılığı konşimento ibrazından önce petrol ve türevleri cinsi eşyanın alıcıya teslimi,
ğ) Ayniyet tespitinde farklı uygulama, 
h) Eşya özelliğine bağlı olmadan taşıt üstü uygulaması. 
(Kaynak: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)Devamı >>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder