Çarşamba, Eylül 30, 2015

GÜMRÜK SİSTEMİNDE HATA

Gümrük Sisteminde Ankara kaynaklı Hata alınmaktadır....
Bu sebeble Gümrükten cevaplar geç gelmektedir.

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2015-8) (Fason sözleşmesi talebi ve piyasaya arzı yasaklanan ampuller hk.)


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Sayı : 84489757-010.06.00.00-36458217.09.2015
Konu : Genelgeler (2015-8)
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-8)

İlgi : Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 03.09.2015 tarihli ve 106597 sayılı yazı.
1. Genelge 2015-5 ile Genelge 2015-2 Madde 9.14 aşağıdaki şekilde revize edilmişti:
“Bir ürünü kendi ismi veya ticari markası ile piyasaya arz eden üretici ürünlerini fason üretim ile ürettiriyorsa ürünle ilgili tüm kontrolü elinde bulundurmalıdır. Bu itibarla, kendi markaları ile fason üretim yaptıran üreticilerden 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle (1 Haziran dâhil) fason sözleşmesini sunmaları istenmelidir. Sunulan fason sözleşmesinde ürünlerin ilgili AB mevzuatına ve yönetmeliklere uygun olarak üretiminin yaptırıldığı açıkça belirtilmelidir.”
Genelge 2015-6 Madde 8’de ise fason sözleşmesinin 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle isteneceği belirtilmişti.
Firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde fason sözleşmesi talebinin uygulamada zorluklara yol açacağı ve firma mağduriyetlerine sebep olacağı anlaşıldığından Genelge 2015-5 ve Genelge 2015-6’daki fason sözleşmesine ilişkin maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Firmalardan fason sözleşmesini sunmaları talep edilmeyecektir. Bununla birlikte, bir ürünü kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar imalatçı sayılacak ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.
2. Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB)’ ndan alınan görüş doğrultusunda, 2015/2 sayılı Genelgede Ek-7 listede olmamasına rağmen yasaklı olduğundan şüphe duyulan ürünlerin ışık akısı (lümen değeri) katalog bilgilerinin Enstitümüz tarafından iletilmesi ve BSTB’den görüş alınması neticesinde yasaklı olup olmadıklarına karar verileceği belirtilmektedir.
İlgi yazıya istinaden, GTİP değeri ve GTİP açıklaması itibarıyla Ek-7 piyasaya arzı yasaklı ürün listesinde bulunmasına rağmen güç değeri olarak listede belirtilmeyen ve yasaklı olduğundan şüphe duyulan ürünlerin ışık akısı (lümen değeri) bilgisini içeren katalog bilgilerinin Bakanlığa iletilerek ürünün piyasaya arzı yasaklı ampul olup olmadığı hususunda BSTB’den görüş alınmasını teminen Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.
e-imzalı
Doğan YAZAR
Genel Sekreter V.

EKLER :
- İlgi Bakanlık yazısı
DAĞITIM :
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2015-7) (Aksam/parçaların ve üretimde girdi olan ürünlerin ithalatına ilişkin denetimler)


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Sayı : 84489757-010.06.00.00-34856404.09.2015
Konu : Genelgeler (2015-7)
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-7)
İlgi (a): 03.06.2015 tarih ve 226603 sayılı Genelge (Genelge 2015-6)
(b): Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 07.05.2015 tarihli ve 60383 sayılı yazısı
(c): Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 21.08.2015 tarih ve 102615 sayılı yazısı
2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yapılan ithalat başvurularında, ithal konusu aksam/parçalara yönelik denetimler 2015/2 sayılı Genelge Madde 7.8’e göre yapılmaktaydı. Ancak, Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısı çerçevesinde yayımlanan 2015/6 sayılı Genelge ile aksam/parçalara ilişkin denetimlerde; üretim girdisi olup, nihai bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılması halinde ürünlerin aksam-parça olarak değerlendirilmemesi gerektiği hususuna açıklık getirilmişti.
Diğer taraftan; ithalatçı firmaların, nihai bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılan ürünleri rutin aksam/parça denetim uygulamasına göre ithal etmek istemesi ve 2015/6 sayılı Genelgede belirtilen uygulamaya hazırlıksız olması gibi konular Ekonomi Bakanlığı ile yapılan toplantılarda ve görüşmelerde dile getirilmiş ancak nihai görüş oluşmamıştır.
Buna göre; konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları halen devam ettiğinden aksam/parça ithalatlarına ilişkin denetimler Ekonomi Bakanlığı’nın ilgi (c) yazısı çerçevesinde, 2015/2 sayılı Genelge Madde 7.8’de belirtildiği şekliyle gerçekleştirilecek, üretimde girdi olan ürünler için ise 2015/4 sayılı Genelgede belirtilen üretim girdisi muafiyeti uygulaması devam edecektir.
Gereğini rica ederim.
 e-imzalı
 Mehmet BOZDEMİR
 Genel Sekreter

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2015-7) (Aksam/parçaların ve üretimde girdi olan ürünlerin ithalatına ilişkin denetimler)


TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
Sayı : 84489757-010.06.00.00-34856404.09.2015
Konu : Genelgeler (2015-7)
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-7)
İlgi (a): 03.06.2015 tarih ve 226603 sayılı Genelge (Genelge 2015-6)
(b): Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 07.05.2015 tarihli ve 60383 sayılı yazısı
(c): Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 21.08.2015 tarih ve 102615 sayılı yazısı
2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yapılan ithalat başvurularında, ithal konusu aksam/parçalara yönelik denetimler 2015/2 sayılı Genelge Madde 7.8’e göre yapılmaktaydı. Ancak, Ekonomi Bakanlığının ilgi (b) yazısı çerçevesinde yayımlanan 2015/6 sayılı Genelge ile aksam/parçalara ilişkin denetimlerde; üretim girdisi olup, nihai bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılması halinde ürünlerin aksam-parça olarak değerlendirilmemesi gerektiği hususuna açıklık getirilmişti.
Diğer taraftan; ithalatçı firmaların, nihai bir ürünün üretiminde girdi olarak kullanılan ürünleri rutin aksam/parça denetim uygulamasına göre ithal etmek istemesi ve 2015/6 sayılı Genelgede belirtilen uygulamaya hazırlıksız olması gibi konular Ekonomi Bakanlığı ile yapılan toplantılarda ve görüşmelerde dile getirilmiş ancak nihai görüş oluşmamıştır.
Buna göre; konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları halen devam ettiğinden aksam/parça ithalatlarına ilişkin denetimler Ekonomi Bakanlığı’nın ilgi (c) yazısı çerçevesinde, 2015/2 sayılı Genelge Madde 7.8’de belirtildiği şekliyle gerçekleştirilecek, üretimde girdi olan ürünler için ise 2015/4 sayılı Genelgede belirtilen üretim girdisi muafiyeti uygulaması devam edecektir.
Gereğini rica ederim.
 e-imzalı
 Mehmet BOZDEMİR
 Genel Sekreter

Salı, Eylül 29, 2015

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/16 Sayılı Genelgesi (Tek Pencere Sistemi - EB)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/106.05
18.09.2015
Konu : Tek Pencere Sistemi - EB
 
GENELGE
(2015/16 )
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, 04/06/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/9)” gereğince söz konusu tebliğ eki GTİP’ler kapsamındaki eşyalar için düzenlenen Kayıt Belgelerinin 30.09.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0882 belge kodlu izin belgeleri (TPS-Kayıt Belgesi(Su Ürünleri)) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 15545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 Cemal DERELİ
 Bakan a.
 Müsteşar V.
Gelir İdaresi Başkanlığının 14.09.2015 tarihli ve 88338 sayılı yazısı (4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı)


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
Sayı : 50169878-200.03.01-E.88338
Konu : 4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı
 
14/09/2015
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 İlgi: 18/08/2015 tarihli ve 9924740 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, 4811.90.00.10.00 GTİP No.sunda yer alan eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda bilgi istenilmektedir.
Bilindiği üzere, KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) nin 48. faslında "Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya" tanımlanmış ve bu Fasıla ait "4811.90.00.10.00" GTİP numarasında "Deri taklidi kartonlar (Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları)" ismen sayılmıştır.
Bahis konusu eşyanın kendisi ile bu eşyadan hazırlanan ayakkabı aksamı farklı oranlarda KDV'ye tabi tutulmaktadır.
Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK'ye ekli 1 ya da II sayılı liste kapsamında yer almadığından bahis konusu eşyanın ithali ile toptan ve perakende tesliminin % 18 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.
Diğer taraftan, bahis konusu eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamının ise 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.
 Ersin SAKLAR
 Bakan a.
 Gelir İdaresi Grup Başkan2010/6 Sayılı Tebliğ- KEP adresleri

Sirküler Tarih/No: 22.09.2015/699
Sayı
: DVLYRD/8080
İstanbul,22.09.2015

ÖNEMLİ
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
Sayın Üyemiz,
2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in Uygulama Usul ve Esasları'nda yapılan değişiklikle;
"7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için, 31.12.2015 tarihinden sonra,kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini bu Genelgenin ekinde yer alan taahhütnameyi (Ek 11) vermek suretiyle İBGS'ye/Bakanlığa bildirmeleri ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur. 31.12.2015 tarihinden sonra bu yükümlülüğü altı aylık müracaat süresi içerisinde yerine getirmeyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının dosyası işlemden kaldırılır.”
hükmü getirilmiştir.
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresleri, PTT Merkez Müdürlüklerinden alınabilmekte olup, başvuru için detaylı bilgi/belgeye,http://pttkep.gov.tr/basvuru.php linkinden ulaşabilirsiniz.
Bu itibarla, 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında Genel Sekreterliğimize yapılan/yapılacak tüm destek başvurularınızın işleme alınabilmesi için PTT'den almış olduğunuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizin, ekte bir örneği yer alan Taahhütname (Ek-11) ile Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ve gereği rica olunur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİDevlet Yardımları Şubesi

 
EK: Taahhütname örneği (Ek-11)

İlgili Dosyalar

 Dosya AdıDosya Boyutu 
EK11_Taahhutname.docx13,63 KBİndir

Pazartesi, Eylül 28, 2015

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.09.2015 tarih ve 10208856 sayılı yazısı (Hasar Kodları Uygulaması)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :44873033/730.01
Konu :Hasar Kodları Uygulaması
01.09.2015 / 10208856
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 1975 tarihli TIR Sözleşmesinin 12 nci maddesi uyarınca, karayolu taşıtları için Sözleşme EK-2'de belirlenen şartlara uygun olarak ve EK-3'de belirlenen usullere göre onay belgesi düzenlenmektedir. Bu belge, Sözleşmeye taraf tüm ülkelerce tanınmaktadır.
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR İdari Komitesi (AC.2) toplantılarında, TIR taşımalarında kullanılan araçların yük kompartımanında bir hasar olması durumunda, onay belgesine gümrük yetkililerince el yazısı ile kaydedilen hasarların yabancı dil sorunu nedeniyle anlaşılamaması veya kayıt için ayrılan kısmın yetersiz olmasının yeknesak bir kodlama sistemine gereksinim doğurduğu hususu ele alınmış ve söz konusu hasarların yazı yerine bir kodlama sistemi ile onay belgelerinde belirtilmesi, ayrıca bir araca ilişkin hasar tanımlarının farklı akit taraf gümrük idarelerinde bir kod kullanılarak standart anlama gelecek şekilde tanımlanması hususu gündeme alınmıştır.
11 Haziran 2015 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen TIR İdari Komite (AC.2) 61 inci dönem toplantısında, Bakanlığımız katkılarıyla son hali verilmiş olan WP.30/AC.2/2012/12/Rev.2 sayılı belge tavsiye kararı niteliğinde kabul edilerek 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmasına ve iki yıllık uygulamanın sonunda gözden geçirilerek Sözleşmede gerekli değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir.
Bu itibarla, TIR taşımalarında kullanılan araçların yük kompartımanında bir hasar olması durumunda, onay belgesine el yazısı ile kaydedilen hasarların 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle ilgili hasar kodu ile beraber yazılması gerekmekte olup ekte bir örneği gönderilen hasar kodları kılavuzunun gümrük idarelerine dağıtılarak ilgili personele tebliğinin sağlanmasını rica ederim.
 Mustafa GÜMÜŞ
 Bakan a.
 Genel Müdür V.
EK:
Hasar Kodları Kılavuzu (9 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
HASAR KODLARI KILAVUZU
Bu kılavuzda yer alan hasar kodları listesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) TIR İdari Komitesi (AC.2)’nin 11 Haziran 2015 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilen 61 inci dönem toplantısında kabul edilmiştir.
Söz konusu listenin bulunduğu WP.30/AC.2/2012/12/Rev.2 sayılı belge tavsiye kararı niteliğinde kabul edilerek 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmasına ve iki yıllık uygulamanın sonunda gözden geçirilerek TIR Sözleşmesinde gerekli değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir.
Bu itibarla, TIR taşımalarında kullanılan araçların yük kompartımanında bir hasar olması durumunda, taşıt onay belgesinin 10 nolu hanesine el yazısı ile kaydedilen hasarların 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle bu listede yer alan ilgili hasar kodu ile beraber yazılması gerekmektedir.
Code system to report defect remarks in the Certificate of Approval
Hasarların Onay Belgesine Kaydı için Kulllanılacak Kod Sistemi
The uniform system consists of four (4) digits code.
The code divides the load compartment into six separate sections: left side, right side, floor, roof, front wall and back wall. In addition, the load compartment is divided into three separate parts longitudinally (direction of motion): front, centre, back. No further subdivision of the front and back wall is given, since the areas to be examined are quite small.
Tekdüze Sistem dört (4) rakamdan oluşmaktadır.
Kod Sistemi yük kompartımanını sol taraf, sağ taraf, taban, çatı, ön duvar ve arka duvar olmak üzere altı (6) ayrı parçaya ayırmaktadır. Ayrıca, yük kompartımanı boylamasına (aracın hareketi yönünde) ön, orta ve arka olmak üzere üç (3) parçaya ayrılmıştır. Ön ve arka duvar için ise kontrol edilecek alanın küçüklüğü göz önünde bulundurularak ayrıca numaralandırma yapılmamıştır.
A. First number / İlk Rakam
The first number indicates the part in question of the load compartment:
İlk rakam hasarlı bölgenin yük kompartımanındaki yerini gösterir:
1xxx Left side (seen from the rear side of the vehicle)
Sol taraf (Aracın arkasından bakıldığında)
2xxx Right side (seen from the rear side of the vehicle)
Sağ taraf (Aracın arkasından bakıldığında)
3xxx Roof
Çatı
4xxx Floor
Taban
5xxx Front wall
Ön duvar
6xxx Back wall
Arka duvar
7xxx Defect in question concerns the load compartment as a whole
Yük kompartımanının tamamını ilgilendiren hasar
8xxx Defect relates to the TIR rope
TIR halatı ile ilgili hasar
9xxx Issues with the Certificate of Approval
Onay Belgesi ile ilgili sorunlar
0xxx Other issues not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
 
B. Second number / İkinci Rakam
The second number indicates the part in question longitudinally:
İkinci rakam yük kompartımanındaki hasarlı bölgenin bulunduğu yeri boylamasına gösterir:
x0xx Not applicable (e.g. issues regarding the certificate of approval)
Yük kompartımanı harici sorunlar (Örneğin, Onay Belgesi ile ilgili sorunlar)
x1xx Front (e.g. 11xx = left side, front)
Ön (Örneğin, 11xx = sol taraf, ön)
x2xx Centre
Orta
x3xx Back
Arka
x4xx The whole surface is concerned
Bütün yüzeyleri ilgilendiren hasarlar

C. Last two numbers / Son İki Rakam
The last two numbers indicate the defect itself. The following are the most common defects detected in practice:
Son iki rakam hasarın kendisini gösterir. Aşağıdakiler uygulamada en sık rastlanılan hasarlardır:
1. Issues related to the floor
Tabanla ilgili Hasarlar
11 Floor fastening is not made from inside
Taban bağlantısı içeriden yapılmamış
12 Floor is not secured by self-drilling or self-tapping screws or rivets
Taban kendinden vidalanıp somunlanan vidalarla veya perçinlerle sabitlenmemiş
13 Opening between floorboards
Taban tahtaları arasında açıklık
19 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
2. Issues related to doors and other closing systems (including stopcocks, manhole-covers, flanges etc.)
Kapılar ve Diğer Kapatma Sistemleri ile ilgili Hasarlar (Tıpalar, Bakım Kapakları, Halkalar Dahil)
21 Hinge fastening insufficient or not secure
Menteşe sıkılığı yetersiz veya menteşe sağlam değil
22 Locking device insufficient or not secure
Kilitleme aleti yetersiz veya sağlam değil
23 Device on which Customs seals can be affixed is not secured or the design enables the door to be opened without breaking the Customs seal
Gümrük mührünün takıldığı alet güvenli değil veya aletin tasarımı mühür kırılmadan kapının açılmasına olanak veriyor
24 Curve/crease, creating an opening
Açıklığa yol açan katlanma, eğilme
25 Hinges damaged/broken/plucked
Menteşeler hasar görmüş/kırılmış/kopmuş
26 Doors or other closing system do not fit
Kapılar veya diğer kapatma sistemleri yerine oturmuyor
29 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
3. Issues related to solid siders, tankers,… (metal shell)
Sabit yanlar, tankerler v.s. (Metal dış yüzeyler) ile ilgili Hasarlar
31 Joining devices are neither self-drilling nor self-tapping screws nor rivets nor welded
Bağlantı tertibatları kendinden vidalanıp somunlanan vida, perçin veya kaynak değil
32 Joining devices are broken
Bağlantı tertibatları kırılmış
33 Curve/crease in the shell, creating an opening
Metal dış yüzeyde açıklığa yol açan katlanma, eğilme
34 Hole
Delik
39 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
4. Issues related load compartments with sheets
Brandalı yük kompartımanlarıyla ilgili Hasarlar
41 Metal/Securing ring/eyelet missing or defective
Metal/bağlantı halkası/kopça kayıp veya hasarlı
42 Incorrect eyelet model
Uygun olmayan kopça modeli
43 Incorrect repair (seams too small, improper material used for the repair, …)
Uygun olmayan onarım (dikişler çok küçük, uygun olmayan malzeme ile onarım vs.)
44 Overlapping of the sheets insufficient
Brandaların üstüste geldiği alanların yetersiz olması
45 Tear/hole in the sheet
Brandada yırtık/delik
46 Sheet of improper material
Uygun olmayan malzemeden imal edilmiş branda
49 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
5. Issues related to sliding sheets siders
Sürgülü Brandaların Yan Duvarları ile ilgili Hasarlar
51 Curve in the metal supports of the sliding sheets creating openings
Sürgülü brandaların metal parçalarındaki bükülme açıklığa yol açıyor
52 Incorrect repair of the sliding sheets (seams too small, improper material used for the repair, …)
Sürgülü brandaların uygun olmayan onarımı (dikişler çok küçük, uygun olmayan malzeme ile onarım vs.)
53 Sliding sheets from improper material
Uygun olmayan malzemeden imal edilmiş sürgülü branda
54 Tear/hole in the sliding sheets
Sürgülü brandada yırtık/delik
55 Horizontal openings between the sliding sheets and the solid parts are bigger than 10 mm
Sürgülü brandalar ile sabit kısımlar arasındaki yatay açıklığın 10 mm’den daha fazla olması
59 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
6. Issues related to sliding roof
Sürgülü çatılar ile ilgili Hasarlar
Reserved for the future
Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmıştır
7. Issues related to tension devices, sheet locking system and sheet fastenings
Gergi Cihazları, Branda Kilitleme Sistemi ve Branda Bağlamaları ile ilgili Hasarlar
71 Improper tension devices
Uygun olmayan gergi cihazları
72 Improper sheet fastenings
Uygun olmayan branda bağlamaları
73 Improper sheet locking system
Uygun olmayan branda kilitleme sistemi
74 Tension devices, sheet locking systems and sheet fastenings are not sufficiently secured by the TIR rope
Gergi cihazları, branda kilitleme sistemleri ve branda bağlamaları TIR halatı ile yeterince güvenli hale getirilmemiş
75 Thong missing, too loose, defective or made of improper material.
Kayış/sırım kayıp, çok gevşek, hasarlı veya uygun olmayan malzemeden imal edilmiş
76 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
8. Issues related to the fastening rope (TIR rope)
Bağlama Halatı (TIR Halatı) ile ilgili Hasarlar
81 The (whole) fastening rope defective
Bağlama halatı (bütün olarak) hasarlı
82 End-piece of the fastening rope defective
Bağlama halatının ucu hasarlı
83 Fastening rope is made of improper material (can be stretched)
Bağlama halatı uygun olmayan malzemeden yapılmış (esnetilebilir)
84 Fastening rope is too long
Bağlama halatı çok uzun
85 Fastening rope is made of two (or more pieces)
Bağlama halatı iki (veya daha fazla) parçadan oluşuyor
89 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer hasarlar
9. Issues related to the Certificate of Approval
Onay Belgesi ile ilgili Sorunlar
91 Certificate of Approval unusable (i.e. certificate is ripped, torn or the text/print is not readable, …)
Onay Belgesi kullanılamaz durumda (Örneğin, belge yıpranmış, yırtılmış, yazıları okunmaz hale gelmiş v.s.)
92 Certificate of Approval is expired
Onay Belgesinin geçerlilik süresi dolmuş
93 Vehicle cannot be identified from the Certificate of Approval (i.e. photos, number plate or chassis number do not correspond with the vehicle presented)
Araç, Onay Belgesine göre tanımlanamıyor (Örneğin, fotoğraflar, plaka veya şasi numarası uymuyor)
99 Issue not mentioned
Yukarıda belirtilmeyen diğer sorunlar

Salı, Eylül 22, 2015

Kurban Bayramımız Kutlu Olsun


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.09.2015 tarihli ve 10526123 sayılı yazısı (Taşra Gümrük Müdürlükleri ve gümrük kodları ile Gürbulak Bölge müdürlüğü faaliyete geçmesi)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605/166.01
Konu : Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi
 
15.09.2015 / 10526123
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 18.08.2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı Kararname ile Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.
Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 15.09.2015 tarihi, saat 12:00 itibariyle BİLGE Sistemi’nde faaliyete geçirilecektir. Ayrıca Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü faaliyete geçinceye kadar Türkgözü Gümrük Müdürlüğü Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerine devam edecektir.
Yeni yapılanmaya ilişkin gümrük idareleri listesi ve gümrük kodları ekte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
 Jale ARSLAN
 Bakan a.
 Daire Başkanı

Ek: 1 liste (4 sayfa)


Dağıtım:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

SIRA NO
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KODU
1ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)060000
1- Esenboğa Gümrük Müdürlüğü060200
2- Konya Gümrük Müdürlüğü060500
3- Kayseri Gümrük Müdürlüğü060600
4- Ürgüp Gümrük Müdürlüğü060700
5- Aksaray Gümrük Müdürlüğü061000
6- Ankara Gümrük Müdürlüğü061600
7- Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü061500
8- Karaman Gümrük Müdürlüğü062100
2BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  (ANTALYA)070000
 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü070100
 2- Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü070200
 3- Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü070300
 4- Alanya Gümrük Müdürlüğü070400
 5- Kaş Gümrük Müdürlüğü070500
 6- Finike Gümrük Müdürlüğü070600
 7- Isparta Gümrük Müdürlüğü070700
 8- Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü070800
 9- Fethiye Gümrük Müdürlüğü070900
 10- Bodrum Gümrük Müdürlüğü071000
 11- Datça Gümrük Müdürlüğü071200
 12- Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü071300
 13- Marmaris Gümrük Müdürlüğü071400
3ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)160000
 1- Bursa Gümrük Müdürlüğü160100
 2- Mudanya Gümrük Müdürlüğü160200
 3- Gemlik Gümrük Müdürlüğü160400
 4- Bandırma Gümrük Müdürlüğü160600
 5- Eskişehir Gümrük Müdürlüğü160700
 6- Yalova Gümrük Müdürlüğü161500
 7- Ayvalık Gümrük Müdürlüğü161600
 8- İnegöl Gümrük Müdürlüğü161700
 9-Kütahya Gümrük Müdürlüğü161900
4TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (EDİRNE)220000
 1- Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü220100
 2- Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü220200
 3- Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü220400
 4- İpsala Gümrük Müdürlüğü220500
 5- Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü220600
 6- Pazarkule Gümrük Müdürlüğü220700
 7- Dereköy Gümrük Müdürlüğü220800
 8- Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü221300
5GAP GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GAZİANTEP)270000
 1- Gaziantep Gümrük Müdürlüğü270100
 2- Islahiye Gümrük Müdürlüğü270200
 3- Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü270300
 4- Çobanbey Gümrük Müdürlüğü270400
 5- Akçakale Gümrük Müdürlüğü270600
 6- Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü270900
 7- Karkamış Gümrük Müdürlüğü271000
 8- Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü271100
6DOĞU ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (VAN)650000
 1- Van Gümrük Müdürlüğü650800
 2- Esendere Gümrük Müdürlüğü650900
 3- Kapıköy Gümrük Müdürlüğü651000
 4-Üzümlü Gümrük Müdürlüğü651500
7İPEKYOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR)210000
 1- Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü210100
 2- Mardin Gümrük Müdürlüğü210200
 3- Nusaybin Gümrük Müdürlüğü210300
 4- Habur Gümrük Müdürlüğü210400
 5- Batman Gümrük Müdürlüğü210500
 6- İpekyolu Gümrük Müdürlüğü210600
8DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (HATAY /İSKENDERUN)310000
 1- İskenderun Gümrük Müdürlüğü310100
 2- Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü310400
 3- Yayladağı Gümrük Müdürlüğü310500
 4- İsdemir Gümrük Müdürlüğü310600
 5- Antakya Gümrük Müdürlüğü310800
9İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)340000
 1- Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü340100
 2- Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü340300
 3- İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü340600
 4- Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü340700
 5- Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü340800
 6- Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü340900
 7- Erenköy Gümrük Müdürlüğü341200
 8- Halkalı Gümrük Müdürlüğü341300
 9- Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü342000
 10- İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü342200
 11- Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü342400
 12- Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü342800
 13- Ambarlı Gümrük Müdürlüğü343100
 14- Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü343200
 15- Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü343300
 16- Pendik Gümrük Müdürlüğü343400
10EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)350000
 1- İzmir Gümrük Müdürlüğü350300
 2- İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü350500
 3- Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü350700
 4- Dikili Gümrük Müdürlüğü350900
 5- Çeşme Gümrük Müdürlüğü351000
 6- Foça Gümrük Müdürlüğü351100
 7- Manisa Gümrük Müdürlüğü351700
 8- Kuşadası Gümrük Müdürlüğü351800
 9- Aliağa Gümrük Müdürlüğü351900
 10- Denizli Gümrük Müdürlüğü352100
 11- Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü352200
 12- Uşak Gümrük Müdürlüğü352800
 13- Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü352900
 14- İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü353100
 15- İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü353200
 16- Alaşehir Gümrük Müdürlüğü353300
 17- Aydın Gümrük Müdürlüğü353400
11DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KOCAELİ)410000
 1- İzmit Gümrük Müdürlüğü410100
 2- Derince Gümrük Müdürlüğü410300
 3- Dilovası Gümrük Müdürlüğü410500
 4- Sakarya Gümrük Müdürlüğü410700
 5- Gebze Gümrük Müdürlüğü411300
 6- Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü411400
 7- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü411500
 8- Zonguldak Gümrük Müdürlüğü411600
 9- Karabük Gümrük Müdürlüğü411700
 10- Bartın Gümrük Müdürlüğü411800
 11- Bolu Gümrük Müdürlüğü411900
12FIRAT GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA)440000
 1- Malatya Gümrük Müdürlüğü440100
 2- Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü440200
 3- Elazığ Gümrük Müdürlüğü440300
 4- Sivas Gümrük Müdürlüğü440400
13ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSİN)330000
 1- Mersin Gümrük Müdürlüğü330100
 2- Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü330300
 3- Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü330500
 4- Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü330600
 5- Taşucu Gümrük Müdürlüğü330700
 6- Adana Gümrük Müdürlüğü330900
 7- İncirlik Gümrük Müdürlüğü331000
 8- Botaş Gümrük Müdürlüğü331400
 9- Yumurtalık Serbest Bölge Güm. Müdürlüğü331500
 10-Niğde Gümrük Müdürlüğü331600
14ORTA KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN)550000
 1- Samsun Gümrük Müdürlüğü550100
 2- Ordu Gümrük Müdürlüğü550200
 3- Ünye Gümrük Müdürlüğü550300
 4- Çorum Gümrük Müdürlüğü550700
 5- İnebolu Gümrük Müdürlüğü551100
15DOĞU KARADENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)610000
 1- Trabzon Gümrük Müdürlüğü610100
 2- Rize Gümrük Müdürlüğü610200
 3- Hopa Gümrük Müdürlüğü610300
 4- Giresun Gümrük Müdürlüğü610400
 5- Sarp Gümrük Müdürlüğü611500
16BATI MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TEKİRDAĞ)590000
 1- Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü590100
 2- Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü590200
 3- Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü590300
 4- Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü590400
 5- Çanakkale Gümrük Müdürlüğü590500
 6- Biga Gümrük Müdürlüğü590800
17GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (GÜRBULAK) (YENİ KURULDU)040001
 1-Doğubeyazıt Gümrük Müdürlüğü041500
 2-Gürbulak Gümrük Müdürlüğü041600
 3-Erzurum Gümrük Müdürlüğü041700
 4-Dilucu Gümrük Müdürlüğü041800
 5-Kars Gümrük Müdürlüğü041900
 6-Iğdır Gümrük Müdürlüğü042200
 7-Türkgözü Gümrük Müdürlüğü651100