Perşembe, Kasım 08, 2018

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.11.2018 tarihli 38561204 sayılı yazısı (Elektronik Tebligat Sistemi Hk.)


Merhaba Sayın Yetkili;

Elektronik tebligat sistemi teknik alt yapı çalışmasını Ticaret Bakanlığı bünyesinde 5 Kasım 2018 tarihi itibariyle tamamlamış olup konuya ilişkin yazı örneği ekte yer almaktadır.Buna göre elektronik ortamda (kep vb…) yapılan tebligatlar muhatabın (elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişi) elektronik adresine ulaştığı günü izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır ve buna göre yasal süreç (itiraz,uzlaşma vb..)  başlamış olur.
  
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 80572740-[HSCODE12]-645
Konu : Elektronik Tebligat Sistemi
05.11.2018/38561204
DAĞITIM YERLERİNE
18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir.
Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın. Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gunun sonunda yapılmış sayılacağı. Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususları düzenlenmiştir.
Bakanlığımızca belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre. Bakanlığımızca düzenlenen idari yaptırım kararlan ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmıştır.
Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.
Söz konusu Sistemle ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Ali TOKSÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.
Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu


kaynak mevzuat.net

Cuma, Ekim 26, 2018

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Çarşamba, Mayıs 30, 2018

ATSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, RUS-TÜRK TİCARET EVİ’NİN AKREDİTE ÇÖZÜM ORTAĞIDIR


ATSAN Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticareti geliştirmek ve kolaylaştırmak, iki ülkedeki ticaret erbabının ve sanayicilerin ortak çalışma alanlarını tespit etmek ve geliştirmek amacıyla Rusya Federasyonu’nun Türkiye Ticari Ateşeliği’nin de yakın desteğiyle faaliyet gösteren RUS-TÜRK TİCARET EVİ A.Ş. (ROST) ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu misyon dahilinde Atsan Gümrük Müşavirliği Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında iki yönlü ticarete dair her aşamada destek sunabilmek üzere, alanlarında uzman ve tecrübeli kadrosuyla yanınızda olacaktır. Bu kapsamda firmamız ayrıca Rusya Federasyonu’nda yerleşik OOO OAZIS Gümrük Müşavirliği ile de bir işbirliği protokolü imzalamıştır.
ATSAN Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., sektöründe öncü olan iş ortaklarına 30 yılı aşkın tecrübesiyle sunduğu Gümrük Müşavirliği hizmetini, gümrük prosedürlerinin takibinin çok ötesine taşıyarak, iş ortaklarının ticari kapasitelerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağlamak üzere Gümrük Mevzuatının en ideal uygulamasını tespit ve tesis etmeye odaklamıştır.
OOO OAZIS ise  Rusya da gümrükleme, tercüme, lojistik alanlarında olmak üzere üyke çapında gümrükleme işlemlerinin bütün aşamalarında destek olacak kapasitededir.
Bu anlayışla, ATSAN Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. (İstanbul) & OOO OAZIS (Novorossiysk) ortaklığı olarak;
- Firmalarımızın faaliyet tarzlarına ve ticari hedeflerine en uygun ve pratik  gümrük prosedürlerinin tespiti,
- Eşya veya işlem prosedüründe yapılabilecek küçük değişikliklerle sağlanabilecek maliyet veya ticari sair avantajların araştırılması,
- Gümrük Mevzuatında sağlanan kolaylıklardan faydalanma olanağı yaratacak bir iş planlaması belirlenmesi,
- Uluslar arası ticari sözleşmelerin ve özellikle transfer fiyatlandırması hükümlerinin gümrük düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,
Gibi iş ortaklarımız için önem arz eden konularda yetkin ekibimizle firmanıza Gümrük Uzmanlığı katıyoruz.
Ayrıca Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki işlemlere ilişkin öngörülebilir bir ticaret ortamı sunmak için, ilgili ürünün ilişkin varış ülkesinde tabi olacağı yasal ve fiili şartlara dair fizibilite tespiti yapma ve her iki ülkede ticareti organize etme kapasitesine sahip bulunmaktayız.
Bunların yanında;
1-        Her türlü gümrük işlemine dair danışmanlık, hazırlık dosyasının oluşturulması, başvuru ve başvurunun takip edilmesi,
2-        İthalat, ihracat, antrepo, transit veya ekonomik etkili bir gümrük rejimine ilişkin gümrük işlemlerinin takibi,
3-        Gümrük vergi ve cezalarına ilişkin inceleme, savunma, itiraz ve dava süreçlerinde danışmanlık,
4-        Gümrük işlemleriyle ilgili her türlü hatayı önceden tespit edip olası bir müeyyideye karşı  önlem almak üzere firma iç denetim hizmeti,
5-         Firma dış ticaret personeline ilişkin eğitim seminerleri verilmesi,
6-     Eşyanın gümrük tarifesinin tespiti,
7-     Firmalarımızın iç işleyişlerinin ve muhasebe sistemlerinin gümrük işlemlerinin takip ve denetimine adapte edilmesi,
Ve benzeri işlemler olmak üzere, toplam kalite yönetimi anlayışıyla iş ortaklarımızla sağlıklı bilgi akışı ve işbirliğini temin etmeye dönük, ihtiyaç görülen her türlü katkıyı sunmaya hazır ve yetkin bulunan ATSAN Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. ve OOO OAZIS ekibi, sizlere Rus-Türk Ticaret Evi A.Ş. çatısı altında desteklerini sunmaya hazırdır.  

Tel (Rusça) : +79887621923, +79183312025
Tel (Türkçe) : +905322330865, +902122827079
E-mail (Türkçe – Rusça - İngilizce ) : info@atsangumrukleme.com

Çarşamba, Nisan 25, 2018

23-29 Nisan 2018 Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)

23 - 29 Nisan 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
992-996
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
802-804
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
859-861
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
794-796
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
873-875
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1848-1852
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
776.400-780.400
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
762-764
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1444.50-1445.50
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
710
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1279-1283
FOB NWE
1198-1202
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1286-1290
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1224-1228
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1286-1290
FOB NWE
1298-1302
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1075-1079
FOB NWE
938-942
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1397-1401
FOB NWE
1238-1242
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1459-1463
FOB NWE
1338-1342
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
975-1025
FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)
*   Kaynak: Reuters Verileri                          
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Cumartesi, Nisan 07, 2018

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (07.04.2018 t. 30384 s. R.G.)Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün;
a) (C/5.1.) ve (C/5.2.) alt bölümlerinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11” şeklinde,
b) (C/5.1.) alt bölümünün ikinci paragrafında yer alan “; Ambarlı, Mersin, Gürbulak, Çanakkale Kepez, Çeşme, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli” ibaresi “aşağıdaki listede yer alan kara ve deniz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı (C/5.1.) alt bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki liste eklenmiştir.

"SINIR KAPILARI LİSTESİ
Sıra NoKara Sınır Kapılarıİli
1Çıldır AktaşArdahan
2DilucuIğdır
3GürbulakAğrı
4HamzabeyliEdirne
5İpsalaEdirne
6Kapı köyVan
7KapıkuleEdirnee
8SarpArtvin
Sıra NoDeniz Sınır Kapılarıİli
lAlsancakİzmir
2Ambarlıİstanbul
3Çeşmeİzmir
4DerinceKocaeli
5GiresunGiresun
6İskenderunHatay
7KarasuSakarya
8KepezÇanakkale
9MersinMersin
10Pendikİstanbul
11SamsunSamsun
12TekirdağTekirdağ
13TrabzonTrabzon
14YalovaYalova
15ZonguldakZonguldak"

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün (C/6.1.) ve (C/6.2.) alt bölümlerinde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11” ibareleri “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11” şeklinde ve “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün;
a) (Ç/2.1.) alt bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde,
“İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.6) bölümünde yapılan açıklamalara göre değerlendirilir.”
b) (Ç/2.2.) alt bölümünde yer alan “gerek Kanunda belirtilen yasal süre içerisinde (üç ay) gerekse bu süre” ibaresi “bu uygulamanın (2.1.) bölümünde belirtilen süreler içerisinde veya bu süreler” şeklinde
değiştirilmiştir.
a) (B/1.1.) alt bölümünde yer alan “Deniz Yakıtı” tanımı aşağıdaki şekilde,
“Deniz Yakıtı: Kararname kapsamına giren deniz araçlarının ana ve yardımcı makinelerinde kullanılan ve aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ve mal isimleri ile belirtilen Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki akaryakıtları,
b) (B/2.) ve (B/2.1.) alt bölümlerinde yer alan “2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 ve 2710.11.49.00.19” ibareleri “2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 ve 2710.12.49.00.12” şeklinde,
c) (B/2.3.1.) alt bölümünde yer alan “2710.11.45.00.11, 2710.11.45.00.12, 2710.11.45.00.19, 2710.11.49.00.11 veya 2710.11.49.00.19” ibareleri “2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.49.00.11 veya 2710.12.49.00.12” şeklinde,
ç) (B/2.3.5.) alt bölümünde yer alan örnekler aşağıdaki şekilde,
“Örnek 1: Harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafineriden 2,3765 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre benzin ile (B) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 2.000 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın tamamını Kararname kapsamında 14/1/2018 tarihinde satmıştır. 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 14/1/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,3765 TL/lt’dir.
Buna göre, teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;
BV = 2,3765 TL/lt
E = 2.000 lt
T = (98.000+2.000=) 100.000 lt
Y = 1- (2.000/100.000) = 0,98
KV = BV x Y= (2,3765 x 0,98 =) 2,32897 TL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 100.000 x 2,32897 = 232.897 TL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı= 98.000 x 2,3765 = 232.897 TL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 232.897 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV tutarı ise 232.897 TL’dir.
Örnek 2: Harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafineriden 12/8/2016 tarihinde 2,2985 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.11.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre benzin ile (D) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 750 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın 20.000 litrelik kısmını Kararname kapsamında 31/3/2018 tarihinde satmıştır. Satın alınan benzinin G.T.İ.P. numarasının ise 31/3/2018 tarihinde 2710.12.49.00.11 olduğu tespit edilmiştir. 2710.12.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 31/3/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,4985 TL/lt’dir.
Buna göre, teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;
BV = 2,4985 TL/lt
E = 750 lt
T = (49.250+750=) 50.000 lt
Y = 1- (750/50.000) = 0,985
KV = BV x Y= (2,4985 x 0,985 =) 2,4610225 TL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 20.000 x 2,4610225 = 49.220,45 TL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı=0,985x20.000 x2,2985= 45.280,45 TL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 49.220,45 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV tutarı ise 45.280,45 TL’dir.
Örnek 3: Harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 106.150 litre benzin ile (F) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 3.850 litre biyoetanolü harmanlamak suretiyle elde ettiği karışımın 50.000 litrelik kısmını 2/2/2018 tarihinde satmıştır. 2710.12.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 2/2/2018 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,3765 TL/lt’dir.
Buna göre, teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;
BV = 2,3765 TL/lt
E = 3.850 lt
T = (106.150+3.850=) 110.000 lt
Y = 1-(3.850/110.000) = 0,965
0,965< 0,98 olduğu için hesaplamada (Y) değeri “0,98” olarak dikkate alınır.
KV = BV x Y= (2,3765 x 0,98 =) 2,32897 TL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 50.000 x 2,32897 = 116.448,50 TL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 116.448,50 TL’dir. Satışa konu olan karışımın içerisindeki benzin ithal edildiği yani ÖTV ödenmeden satın alındığı için indirim konusu yapılabilecek ÖTV bulunmamaktadır.”
d) (B/3.) alt bölümünde yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11” şeklinde,
e) (B/5.) alt bölümünde yer alan “3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel” ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, biodizel” şeklinde,
 (B/5.1.) alt bölümünde “Oto Biodizel” tanımında yer alan “3824.90.97.90.54” ibaresi “38.26 tarife pozisyon numarasındaki mallardan 3826.00.10.00.11” şeklinde ve aynı (B/5.) ve (B/5.1.) alt bölümlerinde yer alan “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12” ibareleri, “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11” şeklinde,
f) (B/5.4.3.) alt bölümünde yer alan örnekler aşağıdaki şekilde,
“Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafinericiden 1,7945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre motorin ile (B) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 2.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını satmıştır. 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,7945 TL/lt’dir.
Buna göre, (A) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.
Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı =1,7945 x (1- 2.000 / 100.000) = 1,7945 x 0,98 = 1,7586 TL
İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 - 1,7586 = 0,0359 TL
İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı= 100.000 x 0,0359 = 3.590 TL
Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafinericiden 1,7945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre motorin ile (D) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 750 litre bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 25.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,7945 TL/lt’dir.
Buna göre, (C) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.
Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 x (1 – 750 / 50.000) = 1,7945 x 0,985 = 1,7676 TL
İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 - 1,7676 = 0,0269 TL
İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 25.000 x 0,0269= 672,50 TL
Örnek 3: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı 77.000 litre motorin ile (F) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 3.000 litre Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 29.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,7945 TL/lt’dir.
Buna göre, (E) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.
Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 x (1 – 3.000 / 80.000 ) = 1,7945 x 0,9625 = 1,7272 TL
Ancak yukarıdaki formül uyarınca hesaplanan oto biodizelli motorine uygulanacak birim ÖTV tutarı olan 1,7272 TL, motorin için uygulanan birim ÖTV tutarının 0,98’i olan (1,7945 x 0,98=) 1,7586 TL’den az olduğundan, Kararname uyarınca dikkate alınacak tutar 1,7586 TL olacaktır.
İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,7945 - 1,7586 = 0,0359 TL
İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 29.000 x 0,0359= 1.041,10 TL”
g) (B/5.4.4.) alt bölümünde yer alan örnekler aşağıdaki şekilde,
“Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (G) firması, rafinericiden ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.43.00.11 G.T.İ.P. numaralı 150.000 litre motorin ile (H) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 3.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını 1/2/2018 tarihinde satmış ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.
Buna göre teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/3/2018 tarihinden 28/2/2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.
Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (İ) firması, ithal ettiği 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı 300.000 litre motorin ile (J) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş 30.000 litre oto biodizeli harmanlayarak, elde ettiği oto biodizelli motorinin yarısını 1/1/2018 tarihinde kalan yarısını ise 25/2/2018 tarihinde satmış ve bu teslimlere ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.
Buna göre Ocak ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2018 tarihinden 31/1/2019 tarihine kadar; Şubat ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/4/2018 tarihinden 31/3/2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.”
ğ) (B/7.) alt bölümünde yer alan paragraflar aşağıdaki şekilde,
“Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.12.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları son olarak adı geçen Kanunda birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden günümüze kadar bahsi geçen yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları, söz konusu Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.”
“Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.12.11.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Nafta”, 27.11 tarife istatistik pozisyonundaki doğal gaz, propan, bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) isimli mallar hariç olmak üzere “Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar”, 27.13 tarife istatistik pozisyonundaki “Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları” ve 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar” isimli mallar için ÖTV tutarı son olarak adı geçen Kanunda 2,5000 TL/Kg. olarak belirlenmiştir.”
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin “V- GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI İŞLEMLER” başlıklı bölümünün (A/1.) alt bölümünde yer alan “2710.11.31.00.00” ibaresi “2710.12.31.00.00” şeklinde ve “2710.11.70.00.00” ibaresi “2710.12.70.00.00” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ 27/3/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.


5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün; (Ç/2.1.) alt bölümünün dördüncü paragrafının  yukarıdaki tebliğ ile yürürlükten kaldırılmadan önceki eski şekli aşağıdadır.  (Mevzuat.Net)
Bu çerçevede, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmemesi halinde, ilgili vergi dairesinden KDV uygulaması açısından ek süre alınmış olsa dahi, tecil edilen ÖTV gecikme zammı (mücbir sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte ÖTV mükellefinden tahsil edilir.

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün; (Ç/2.1.) alt bölümünün üçüncü paragrafının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Diğer yandan ihraç kaydıyla teslimlerde KDV yönünden tecil-terkin uygulamasına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine dair hüküm bulunmasına rağmen, Özel Tüketim Vergisi Kanununda bu yönde bir hüküm yoktur.

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün; (B/1.1.) alt bölümünde yer alan “Deniz Yakıtı” tanımının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Deniz Yakıtı: Kararname kapsamına giren deniz araçlarının ana ve yardımcı makinelerinde kullanılan ve aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ile belirtilen Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki akaryakıtları,
 
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)
2710.19.41.00. 11Motorin
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00. 12Kırsal Motorin
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00. 13Deniz Motorini (DMX)
(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00. 14Deniz Motorini (DMA)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00. 15Deniz Motorini (DMB)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)
2710.19.45.00. 16Deniz Motorini (DMC)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)
2710.19.49.00. 18Diğerleri
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00. 11Fuel oil 3
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)
2710.19.61.00. 12Denizcilik Yakıtı (RMA-30)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.13Denizcilik Yakıtı (RMB-30)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00. 14Denizcilik Yakıtı (RMD-80)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.15Denizcilik Yakıtı (RME-180)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00. 16Denizcilik Yakıtı (RMF-180)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)
2710.19.61.00.17Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)
2710.19.61.00. 18Denizcilik Yakıtı (RMH-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)
2710.19.61.00.21
Denizcilik Yakıtı (RMK-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)
2710.19.61.00.22Denizcilik Yakıtı (RMH-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 'i geçmeyenler)
2710.19.61.00.23Denizcilik Yakıtı (RMK-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l'i geçmeyenler)
2710.19.61.00.29Diğerleri
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)
2710.19.65.00.11Fuel oil 5
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
2710.19.65.00.12Denizcilik Yakıtı (RMA-30)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)
2710.19.65.00.13 Denizcilik Yakıtı (RMB-30)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
2710.19.65.00.14Denizcilik Yakıtı (RMD-80)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)
2710.19.65.00.15Denizcilik Yakıtı (RME-180)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)
2710.19.65.00.16Denizcilik Yakıtı (RMF-180)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)
2710.19.65.00.17 Denizcilik Yakıtı (RMG-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
2710.19.65.00.18Denizcilik Yakıtı (RMH-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
2710.19.65.00.21Denizcilik Yakıtı (RMK-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )
2710.19.65.00.22Denizcilik Yakıtı (RMH-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
2710.19.65.00.23Denizcilik Yakıtı (RMK-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )
2710.19.65.00.29Diğerleri
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )
2710.19.69.00.11 Fuel oil 6
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.12Denizcilik yakıtı (RMA-30)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.13Denizcilik yakıtı (RMB-30)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.14Denizcilik yakıtı (RMD-80)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.16Denizcilik yakıtı (RMF-180)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.17Denizcilik yakıtı (RMG-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.18Denizcilik yakıtı (RMH-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.21Denizcilik yakıtı (RMK-380)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.22Denizcilik yakıtı (RMH-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00.23Denizcilik yakıtı (RMK-700)
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)
2710.19.69.00. 99Diğerleri

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin  III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı bölümünün;  (B/2.3.5.) alt bölümünde yer alan örneklerin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Örnek 1: Harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafineriden 2,1765 TL/lt ÖTV' ödeyerek satın aldığı 2710.11.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre benzin ile (B) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 2.000 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın tamamını Kararname kapsamında 14/1/2014 tarihinde satmıştır. 2710.11.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 14/1/2014 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,1765 TL/lt’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;
BV= 2,1765 TL/lt
E = 2.000 it
T= (98.000+2.000=) 100.000 lt
 Y=l- (2.000/100.000) = 0,98
KV= BVx Y= (2,1765 x 0,98 =) 2,13297 TL/lt ’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTVTutarı = 100.000x 2,13297 = 213.297 TL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTV Tutarı= 98.000 x 2,1765 = 213.297 TL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 213.297 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV tutarı ise 213.297 TL ’dir.
Örnek 2: Harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafineriden 1,9985 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.11.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre benzin ile (D) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 750 litre biyoetanolü harmanlayarak, elde ettiği karışımın 20.000 litrelik kısmını Kararname kapsamında 23/9/2012 tarihinde satmıştır. 2710.11.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 23/9/2012 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,2985 TL/lt’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanır;
BV = 2,2985 TL/lt
E = 750 lt
T =(49.250+750=) 50.000 lt
Y= 1- (750/50.000) = 0,985
KV = BV x Y= (2,2985 x 0,985 =) 2,2640225 TL/lt ’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTV Tutarı = 20.000 x 2,2640225 = 45.280,45 TL
İndirim Konusu Yapılacak Toplam ÖTVTutarı=0,985x20.000x 1,9985=39.370,45 TL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 45.280,45 TL, indirim konusu yapılabilecek toplam ÖTV tutarı ise 39.370,45 TL ’dir.
Örnek 3: Harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.11.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı 106.150 litre benzin ile (F) firmasından satın aldığı yerli tarım ürünlerinden elde edilen 3.850 litre biyoetanolü harmanlamak suretiyle elde ettiği karışımın 50.000 litrelik kısmını 2/2/2014 tarihinde satmıştır. 2710.11.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için 2/2/2014 tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 2,1765 TL/lt ’dir.
Buna göre teslim edilen karışıma ilişkin uygulanacak ÖTV tutan aşağıdaki gibi hesaplanır;
BV = 2,1765 TL/lt
E = 3.850 it
T= (106.150+3.850=) 110.000 lt
Y= 1-(3.850/110.000) = 0,965
0,965<0,98 olduğu için hesaplamada (Y) değeri “0,98” olarak dikkate alınır.
KV = BVx Y= (2,1765 x 0,98 =) 2,13297 TL/lt’dir.
Hesaplanan Toplam ÖTVTutarı = 50.000x 2,13297 = 106.648,50 TL
Yukarıda yer alan hesaplamada görüleceği üzere, yapılan satışa ilişkin olarak beyan edilecek hesaplanan toplam ÖTV tutarı 106.648,50 TL’dir. Satışa konu olan karışımın içerisindeki benzin ithal edildiği yani ÖTV ödenmeden satın alındığı için indirim konusu yapılabilecek ÖTV bulunmamaktadır.

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin  III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı bölümünün;  (B/5.4.3.) alt bölümünde yer alan örneklerin  yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafinericiden 1,5945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre motorin ile (B) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 2.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5945 TL/U ’dir.
Buna göre (A) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.
Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı =1,5945 x(l- 2.000/100.000) = 1,5945x0,98 = 1,5626 TL
İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTVTutan = 1,5945-1,5626 = 0,0319 TL
ladesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTVTutarı= 100.000 x 0,0319 = 3.190 TL
Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafinericiden 1.5245 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre motorin ile (D) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 750 litre bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 25.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5245 TL/lt’dir.
Buna göre (C) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.
Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1.5245 x(l - 750/50.000) = 1,5245x0,985 = 1,5016 TL
İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5245-1,5016 = 0,0229 TL
İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 25.000 x 0,0229 = 572, 50 TL
Örnek 3: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.19.41.00. 11 G.T.İ.P. numaralı 77.000 litre motorin ile (F) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 3.000 litre Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 29.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5945 TL/lt’dir.
Buna göre (E) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilir.
Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,5945 x(l- 3.000 / 80.000) = 1,5945 x 0,9625 = 1,5347 TL
Ancak yukarıdaki formül uyarınca hesaplanan oto biodizelli motorine uygulanacak birim ÖTV tutarı olan 1,5347 TL, motorin için uygulanan birim ÖTV tutarının 0,98 ’i olan (1,5945 x 0,98=) 1,5626 TL’den az olduğundan, Kararname uyarınca dikkate alınacak tutar 1,5626 TL olacaktır.
İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5945-1,5626= 0,0319TL
İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 29.000 x 0,0319= 925,10 TL

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin  III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı bölümünün;  (B/5.4.4.) alt bölümünde yer alan örneklerin  yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (G) firması, rafinericiden ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 150.000 litre motorin ile (H) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 3.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını 1/2/2014 tarihinde satmış ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.
Buna göre teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/3/2014 tarihinden 28/2/2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.
Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (İ) firması, ithal ettiği
2710.19.41.00. 11 G.T.Î.P. numaralı 300.000 litre motorin ile (J) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş 30.000 litre oto biodizeli harmanlayarak, elde ettiği oto biodizelli motorinin yarısını 1/1/2014 tarihinde kalan yarısını ise 25/2/2014 tarihinde satmış ve bu teslimlere ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir.
Buna göre Ocak ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2014 tarihinden 31/1/2015 tarihine kadar; Şubat ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/4/2014 tarihinden 31/3/2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin  III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı bölümünün;  (B/7.) alt bölümünde  yer alan paragrafların yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun40 87 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiş olup, bu güncelleme uyarınca (I) sayılı listede yer alan 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00. 00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte 6111 sayılı Kanunla aynı tarihte yürürlüğe giren ve Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 25/2/2011 tarihli ve 2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı41 eki Kararın 1 inci maddesi ile söz konusu malların ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiş olup. Özel Tüketim Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden günümüze kadar söz konusu yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları bahsi geçen yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.

5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin  III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK başlıklı bölümünün; (B/8.) alt bölümünün birinci paragrafının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.11.11.00. 00 G.T.İ.P. numaralı “Nafta”, 27.11 tarife istatistik pozisyonundaki doğal gaz, propan, bütan ve sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) isimli mallar hariç olmak üzere “Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar”, 27.13 tarife istatistik pozisyonundaki “Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlannm veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları” ve 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı “Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitilmem, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar” isimli mallar için ÖTV tutarı son olarak 6111 sayılı Kanun ile 2,5000 TL/Kg. olarak belirlenmiştir.