MİSYONUMUZ
MİSYONUMUZ

Ø ATSAN ,  4458 sayılı  Gümrük Kanun’u kapsamında tanımlanmış olan Gümrük Müşavirliği Hizmetlerini belirlenen hedeflerimiz doğrultusunda , Ulusal ve Uluslararası  Kanun ve  Yönetmeliklerin usul ve esaslarına göre ifa eder.

***

Ø ATSAN , Gümrükleme Hizmetleriyle ilgili tüm teknolojik altyapı yatırımlarını, günümüze  uygun olarak  yapılandırır , bu değişim ve gelişimleri sürekli güncel   tutabilecek şekilde  kendini  hazırlar.

***

Ø ATSAN , Müşterilerine vereceği  hizmetlerde onların İhtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlar ve cevap verir.

***

Ø ATSAN , Müşterilerinin  çözüm arayışlarını , mesleki sorumluluklarını   ihlal etmeden  sonuçlandırır.

***

Ø ATSAN ; Müşterileriyle  akdettiği  sözleşmenin gereği  olarak , vereceği hizmetin mesleki  ilke ve prensipleri n gerekleri doğrultusunda  sonuçlandırılmasını sağlar.  

***

Ø ATSAN  İçin takım çalışması  esastır . Bu yüzden çalışanlarının mesleki  gelişimini  artıracak  sürekli  hizmet içi eğitimler  düzenleyerek  onların deneyimlerini artırır , konusunda uzmanlaşmalarını sağlar .

 ***

Ø ATSAN , Şirket çalışanlarının emniyeti  ve verimliliği için İş Sağlığı ve İş Güvenliği  yasası talimatları doğrultusunda  uygun iş ortamını sağlar  ve gerekli olan güvenlik tedbirlerini  alır.

***

Ø ATSAN , Bu «MİSYONUN» gereklerini  , tüm çalışanlarına  bildirerek  anlaşılmasının  sağlanmasını  ve  sürekli güncellenerek  gerekli  değişimlerin hizmete uygulanmasını  taahhüt eder .

***