Salı, Mart 20, 2018

19-25 Mart 2018 Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)


19-25 Mart 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1018-1022
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
789-791
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
839-840
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
794-796
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
848-850
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1903-1907
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
688-692
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
714-716
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1357-1358
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
665
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1359-1363
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1322-1326
FOB NWE
1248-1252
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1322-1326
FOB NWE
1248-1252
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1359-1363
FOB NWE
1318-1322
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1087-1091
FOB NWE
973-942
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1408-1412
FOB NWE
1338-1342
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1470-1474
FOB NWE
1398-1402
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri              
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp 

Çarşamba, Mart 14, 2018

Petrokimyasallar 12 - 18 Mart 2018 ReutersPetrokimyasallar 12 - 18 Mart 2018 Reuters

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1021-1025
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
809-811
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
829-831
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
799-801
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
853-855
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1903-1907
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
715.800 - 719.800
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
722 - 724
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1485.50-1486.50
FOB ARA
WHITE SPIRIT(DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
bilgi alınamadı
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1386-1390
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1349-1353
FOB NWE
1248-1252
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1324-1328
FOB NWE
1248-1252
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1361-1365
FOB NWE
1318-1322
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1088-1092
FOB NWE
973-977
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1410-1414
FOB NWE
1338-1342
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
975-1025
FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)
*  Kaynak: Reuters Verileri                            
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-AntwerpPazartesi, Mart 05, 2018

2017/20 Sayılı Genelge'de Değişiklik-Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-156.06[GGM-01]
Konu   :2017/20 Sayılı Genelge'de
 Değişiklik-Transfer Bildirim
 Formlarının Elektronik Ortama
 Aktarılması-KKDF


01.03.2018 / 32454367
DAĞITIM YERLERİNE


Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 2017/20 sayılı Genelge'de değişiklik yapan 19.02.2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.
Genelge ile düzenlenen hususlara ilişkin uygulama 5 Mart 2018 tarihi mesai saatleri içinde devreye alınacaktır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.


EK: 2018/4 Sayılı Genelge


DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :85593407-010.06.01
Konu   :Transfer Bildirim Formlarının
 Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF

GENELGE
(2018/4)

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF konulu 03/11/2017 tarihli ve 2017/20 sayılı Genelgenin;
1- “A. Transfer Bildirim Formları Programının Kapsamı” başlıklı bölümünde yer alan 3 üncü madde ve “E. Transfer Bildirim Formlarına İlişkin Gümrük Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünde yer alan 4 üncü madde kaldırılmıştır.
2- “B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” bölümünde yer alan 6 ncı madde ile “Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin beyanı” başlıklı bölümü 4 maddeyi havi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. EK-1’in içindeki Örnek 1, 2, 3, 4, 5 kaldırılmış yerine Örnek 1 ve Örnek 2 şeklinde yeni örnekler eklenmiştir.
“B. Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
6- Faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde; yükümlüler tarafından fatura tarih ve sayısının, orijinal faturanın henüz düzenlenmemiş olması halinde; proforma fatura tarih ve sayısının ve/veya ithal edilecek eşyaya dair bilgileri tevsik eder mahiyette (sözleşme, sipariş notu vb.) gerekli bilgilerin bankalara iletilmesi zorunludur. Yükümlülerce bankalara bildirilen fatura/proforma fatura bilgileri Transfer Bildirim Formunun “Fatura bilgisi” alanına standart bir şekilde (Fatura/Proforma Fatura No-Tarih şeklinde) girilir. Birden fazla fatura olması halinde tüm fatura bilgileri aralarına “virgül (,)” konulmak suretiyle fatura/proforma fatura sayı ve tarihleri girilir.
Ç. Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı
1- Beyannamede kalemde “Ödeme şekli işlemleri” sekmesinde eşyaya ilişkin uygun ödeme şekli beyan edilir.
2- Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir. Ancak “Bedelsiz” ve “Özel Takas” ödeme şekillerine ilişkin tutarlar toplam ödeme tutarından ayrı değerlendirilerek kaleminde tek başına beyan edilir. Bu şekilde beyan edilen ödeme şekillerinden vadeli olanlar için hesaplanan KKDF de kaleminde beyan edilir. “ Özel Takas” ödeme şekline dair KKDF beyanı ise müstakil olarak ilgili kaleminde yapılır.
3- Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması veya bir istisna/muafiyete konu olması halinde kısmen veya tamamen vadeli olan faturayla ilgili olan kalemlerde KKDF muafiyet kodu seçilir ve KKDF mevzuatı uyarınca istisna veya muafiyetin hangi yasal düzenleme ile (tarih, sayı ve ilgili madde numarası) sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır. Söz konusu kalemler için herhangi bir KKDF beyanı yapılmaz.
4- Ödeme şekli ve KKDF beyanına dair EK-1’deki örnekler yönlendirici mahiyette dikkate alınır.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

EK-1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler
EK-1: Bilge Sisteminde Ödeme Şekilleri ve KKDF Beyanına İlişkin Örnekler


Örnek 1: Tamamı Vadeli Olan (Vadeli Ödeme Şekillerinden Oluşan) Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı

- 600 TL fatura tutarında, tamamı vadeli olan 3 kalem olduğu varsayılan eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.

Kalem No
Kalem Fatura Tutarı
(TL)
Kalemde Seçilen Ödeme Şekli
KKDF’den bir
Muafiyet veya İstisnaya Konu mu?
Beyan Edilecek KKDF Hesabı
Kalemde Beyan Edilen KKDF Tutarı
1
100
1 (Mal Mukabili)
Hayır
100x0,06
6
2
200
1 (Mal Mukabili)
Hayır
200x0,06
12
3
300
1 (Mal Mukabili)
Evet
-
Herhangi bir beyan yapılmaz

*Fatura muhteviyatı eşyanın 3 farklı GTİP’ten oluştuğu varsayılmıştır. Ödeme şekli örnek olarak mal mukabili gösterilmiştir.


Örnek 2: Kısmen Vadeli Olan Bir Fatura Muhteviyatı Eşyanın Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı
- 200 TL Peşin, 100 TL Vesaik Mukabili, 300 TL Mal Mukabili, 250 TL Özel Takas ve 150 TL Bedelsiz ödeme şekillerinden ve 7 ayrı kalemden oluştuğu varsayılan toplam 1.000 TL tutarında bir fatura muhteviyatı eşyanın ödeme şekli ve KKDF beyanı aşağıdaki gibi yapılır.
Kalem No
Kalem Fatura Tutarı
(TL)
Kalemde Seçilen Ödeme Şekli/Şekilleri
KKDF’den bir
Muafiyet veya İstisnaya Konu mu?
Beyan Edilecek KKDF Hesabı
Kalemde
Beyan Edilen
KKDF Tutarı
(TL)
Ödeme Tutarları
1
60
Mal Mukabili
Peşin
Vesaik Mukabili
Hayır
30x0,06
1,8
30
20
10
2
80
Mal Mukabili
Peşin
Vesaik Mukabili
Evet
Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.
40
26,6
13,4
3
100
Mal Mukabili
Peşin
Vesaik Mukabili
Evet
Muafiyet/İstisna olduğundan herhangi bir beyan yapılmaz.
50
33,3
16,
4
160
Mal Mukabili
Peşin
Vesaik Mukabili
Hayır
80x0,06
4,8
80
53,3
26,7
5
200
Mal Mukabili
Peşin
Vesaik Mukabili
Hayır
100x0,06
6
100
66,7
33,3
6
150
7 (Bedelsiz)
Hayır
Herhangi bir beyan yapılmaz
7
250
11 (Özel Takas)
Hayır
250x0,06
15

Ödeme Şekli ve KKDF Beyanı: Bir kısmı peşin bir kısmı vadeli olan faturaya ilişkin her bir kalemde, faturaya dair her bir ödeme şekli ve tutarı; ödeme şekli tutarı/toplam ödeme tutarı (Bedelsiz ve Özel Takas Tutarı dahil edilmeksizin) oranının kalem fatura tutarlarına uygulanması suretiyle beyan edilir. Beyan edilen ödeme türlerinden vadeli olanların toplam tutarı üzerinden hesaplanan KKDF her kalemde beyan edilir.
Örneğe göre 1.kalemde, kalem fatura tutarı 60 TL için beyan edilecek ödeme şekli ve tutarları;
1. Mal Mukabili (30 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Mal Muk. Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı => 60x300/600 = 30 TL]
2. Peşin (20 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Peşin Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı => 60x200/600 = 20 TL]
3. Vesaik Mukabili (10 TL) [Kalem Fatura Tutarı X Vesaik Mukabili Ödeme Tutarı/Toplam Ödeme tutarı =>60x100/600 = 10 TL]
Şeklinde beyan edilir. Diğer kalemlerde de aynı usule göre ödeme şekli beyanı yapılır. KKDF beyanı ise kalemdeki vadeli ödeme şekillerinin toplamı üzerinden yapılır. Örneğe göre mal mukabili tutarı üzerinden KKDF beyan edilir. (Örneğin 1. Kalem için; 30x0,06=1,8 TL)
Peşin Ödemeler: 2 (Peşin), 3 (Vesaik Mukabili) ve 12 (Akreditif) ödeme şekillerinden oluşmaktadır.
Bedelsiz Ödeme Şekli: : Herhangi bir hesaba veya KKDF beyanına konu değildir.
Özel Takas Ödeme Şekli: Özel takas peşin veya vadeli ödemeler toplamından ayrı olarak kendi içinde değerlendirilir ve KKDF beyanı müstakil olarak yapılır. Ancak takas işleminin 2017/1 sayılı Genelge kapsamında izne tabi olması halinde beyan edilen KKDF teminata bağlanarak işlem yapılır.


Salı, Şubat 20, 2018

Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)19-25 Subat 2018

19-25 Şubat 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1056-1060
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
778-780
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
824-826
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
849-851
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
859-861
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1843-1847
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
689-693
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
765-767
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1534-1535
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
650
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1437-1441
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1350-1354
FOB NWE
1208-1212
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1326-1330
FOB NWE
1208-1212
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1363-1367
FOB NWE
1278-1282
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1090-1094
FOB NWE
963-967
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1413-1417
FOB NWE
1318-1322
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1475-1479
FOB NWE
1358-1362
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
    1000-1050
FOB (AB/EFTA/STA Ülkeleri)
*   Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Salı, Şubat 13, 2018

Petrokimyasal Ürünler Petkim(Reuters Verileri)12-18 Subat 2018

12-18 Şubat 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1038-1042
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
782-784
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
824-826
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
849-851
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
849-851
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1843-1847
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
716-720
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
759-761
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1474-1475
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
695
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1423-1427
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1313-1317
FOB NWE
1208-1212
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1313-1317
FOB NWE
1208-1212
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1325-1329
FOB NWE
1278-1282
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1079-1083
FOB NWE
963-967
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1399-1403
FOB NWE
1318-1322
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1460-1464
FOB NWE
1318-1322
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                                                                                       
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

ISGUM Kontrol Belgesi DUYURUSU


TOLUEN izni için yapılan Kontrol Belgesi Başvurularında, 
Başvuruyu yapan firma başvuru sırasında Gümrük Tek Pencere Portal Sistemine (TPS) ve Kontrol Belgesi Başvuru Sistemine (KBS) Gümrük Beyanname Numarasını ve tarihini ilgili alana girmek zorundadır. İSGÜM tarafından yapılan ve aynı Gümrük Beyanname Numarası ve tarihini içeren TOLUEN analiz belgesinin bir örneğinin de önceden olduğu gibi KBS ye yüklenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin yer almadığı Başvurular iade edilecektir.

kaynak :https://www.csgb.gov.tr/isgum

Salı, Şubat 06, 2018

Petrokimyasal Ürünler Petkim verileri 05-11 Şubat 2018(Reuters Verileri)

5-11 Şubat 2018

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)*
FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
1055-1059
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
763-765
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
824-826
FOB ARA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
849-851
CFR SE ASIA
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
886-888
FOB ARA
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1813-1817
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
739-743
FOB ARA
TOLUEN
TOLUENE
792-794
CFR SE ASIA
HEKZAN
HEXANE
1504-1505
FOB ARA
WHITE SPIRIT (145-200) (DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
WHITE SPIRIT
705
FOB RDAM
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN (GENEL MAKSATLI)
LOW DENSITY POLYETHYLENE (GENERAL PURPOSE)
1416-1420
FOB NWE
1228-1232
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING)
1329-1333
FOB NWE
1208-1212
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING)
1304-1308
FOB NWE
1198-1202
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK)
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE)
1317-1321
FOB NWE
1218-1222
CFR TURKEY
POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON)
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION)
1068-1072
FOB NWE
953-957
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER)
1385-1389
FOB NWE
1268-1272
CFR TURKEY
POLİPROPİLEN
POLYPROPYLENE (COPOLYMER)
1447-1451
FOB NWE
1298-1302
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
*   Kaynak: Reuters Verileri                                                                                      
** NWE: Northwest Europe, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED: Mediterranean ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antwerp

Cuma, Şubat 02, 2018

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

GRUP FIRMALARINDAN YAPILAN İTHALATTA DOĞRU GÜMRÜK KIYMETİ BEYAN EDİYOR MUSUNUZ?   
                             
Global dış ticaretin yaklaşık %60’ı firmanız gibi çok uluslu şirketlerin iştirakleri arasında gerçekleşmekte ve  bu kapsamdaki ithalatlarda gümrük vergisi uygulamasında satış bedeli yönteminin esas alınması konusunda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu konuda terazinin bir tarafında ad-valorem verginin gerçek bir satış bedeli üzerinden hesaplanarak ithalatçı ülkenin çıkarlarının korunması kaygısı varken, diğer tarafında da çok uluslu firmaların sırf aralarındaki ilişki nedeniyle ticaretlerinin olağanüstü denetimle engellenmesi sorunu yer almaktadır. OECD bu iki çelişen çıkar arasında denge kurmaya yönelik tavsiyeler yayınlamıştır. ATSAN Gümrük Müşavirliği olarak tarafımızdan çok uluslu firmaların ticari faaliyetlerinin her türlü riskten korunması için dış ticaretle ilgili konularda pro-aktif bir yaklaşım sergilenerek, işlemlerin aksamadan ve mevzuata tam uygunluk içerisinde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Son birkaç yılda yoğun olmak üzere  çok uluslu firmalarımızın ana firma ile mevcut alım-satım sözleşmelerine göre belirledikleri ve ithalat esnasında beyan edilen eşya kıymetlerinin, 4458 sayılı Kanunun Gümrük Kıymetinin belirlenmesine ilişkin hükümlerine göre beyan edilmesi gereken kıymetten düşük olmasından dolayı müeyyidelerle karşılaştıkları görülmüş ve benzer durumda bulunan ve risk kapsamında oldukları değerlendirilen firmalarımız için bu bilgilendirme notu kaleme alınmıştır.

Bildiğiniz üzere uluslar arası vergilendirmenin en önemli meselesi olan transfer fiyatlandırması çok uluslu firmaların merkez ve farklı ülkelerdeki iştirakleri arasındaki ticarete konu mal ve hizmetin fiyatını, bağımsız taraflar arasındaki gibi müzakere yoluyla oluşması söz konusu olmadığından, belirli formüllere göre tespit etmek için kullandıkları bir uygulamadır.

Firmanız gibi çok uluslu şirketler mal ve hizmet fiyatlarını grubun toplam karını maksimize edecek şekilde veya farklı öncelikleri doğrultusunda belirleyebilir.

Esasen transfer fiyatlandırması uygulayan firmalar çoğunlukla satış fiyatını samimi bir şekilde “nesnel fiyat - the arm’s length price” yaklaşımına uygun belirlemeye gayret ederler. Her ne kadar transfer fiyatlandırması bir tür vergi düzenlemelerini ihlal yöntemi olarak görülmese bile Gümrük İdaresince vergi incelemelerinde riskli bir alan olarak görülmektedir.

Transfer fiyatı, global firmanın bağlı şirketleri arasındaki mal ve hizmet ticareti için belirlediği fiyattır. Birincil amaç grubun karlılığını arttırmaktır. Transfer fiyatlandırması da bu amaca yönelik adımlardan biridir. Global firma, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki vergi oranlarını göz önünde bulundurarak grubun toplam vergi yükünü en aza indirmeyi  hedefler.

Çok uluslu şirketlerin merkezi, ana kuruluşu genelde gelişmiş ülkelerdedir ve transfer fiyatlandırma yöntemleri bu firmalarca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın çok uluslu şirketlere ve vergi idarelerine tavsiyelerine dayalı olarak belirlenir.   Zira EİKA çok uluslu şirketlere hangi ülkede ne ölçüde kar beyan etmeleri gerektiği yönünde rehberlik edecek bilgileri sağlar.

Transfer fiyatlandırması konusunda OECD tarafından doğrudan vergi uygulamaları için uluslararası bir standart önerilmiştir. Bu standart, vergi yükümlülüğünün her vergi değerlendirmesinde “nesnel fiyat” kriterine  dayalı olmasını tavsiye eder. Bu, temel olarak bir çok uluslu firmanın iştirakleri arasındaki satışa ait fiyatın, bağımsız taraflar arasındaki satışa ait fiyata yakın olması gerekliliğini ifade eder. Sonraki aşamada uygulama, çok uluslu şirket iştiraki olup yönetilen ithalatçıların bağımsız alıcılar gibi muamele görmesine ve beyanın esas alınarak bu firmaların sırf çokuluslu şirket olmaları nedeniyle her defasında sıkı bir denetimden geçmeden işlemlerini yürütmelerine olanak sağlar.

Bu kapsamda OECD, yönetilen firmaların uluslararası ticareti aynen bağımsız firmaların prensipleri doğrultusunda herhangi bir çifte vergilendirme ve ceza riskiyle karşılaşmadan faaliyet gösterebilmelerini öngören genel kabul görmüş bir tavsiye yayımlamıştır.

“Nesnel  Fiyat “ Nedir?

Uluslararası ticarette transfer fiyatlandırmasının kötüye kullanımıyla mücadelenin temelini oluşturan ve  “The Arms-Lenght Principle” olarak ifade edilen yaklaşım esas olarak aynı kuruluşun iştirakleri arasındaki ticarette yapay olarak belirlenen fiyatın, ad-valorem vergi uygulaması açısından iki bağımsız tarafın müzakere ederek ulaştığı fiyat kadar kabul edilebilir olmayacağından hareket eder. Bu nedenle transfer fiyatının bağımsız taraflar arasında gerçekleşen ticarette geçerli fiyata yakın olması şartını arar.

Fakat bu yaklaşımın uygulaması her zaman kolay olmayabilir. Örneğin iki ilişkili tarafın küçük bir uçak motoru parçasının ticaretini yaptıklarını, bu motorun da sadece tek firma tarafından üretildiğini düşünelim. Bu durumda kıyaslama yapabilecek bir “arms length” fiyat olmayacaktır. Benzer şekilde royalti uygulaması açısından Shell’in marka değeri nasıl tespit edilecektir?

OECD düzenlemeleri ışığında transfer fiyatının kabul edilebilirliğini tespit  yöntemleri üç başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar;

1-   Kıyaslanabilir bağımsız fiyat yöntemi,

2-   Yeniden satış fiyatı yöntemi,

3-   Maliyet-artı yöntemidir.

Bu yöntemler Dünya Ticaret Örgütü Kıymet Sözleşmesi’nin 2-6. maddelerindeki yöntemlere çok benzerdir. Bu üçü dışında uygulayıcılar için “işlemsel kar yöntemleri” denilen “kar dağılımı” ve “ işlemsel net marj”  yöntemleri de mevcuttur. İlk üç yöntemin uygulanamadığı durumlarda işlemsel kar yöntemleri uygulanır. Kabaca ifade etmek gerekirse bir nevi son yöntemin uygulaması gibidir.


Kıyaslanabilir Bağımsız Fiyat Yöntemi:

Bu yöntem aynı eşyanın bağımsız taraflar arasındaki satışına ait fiyatın mukayesesine dayalıdır. Bağımsız satış, benzer iş alanında faaliyet gösteren işletmelerin aynı eşyanın ithal ülkesindekine benzer piyasalarda benzer miktarlardaki ticaretiyle ilgili olmalıdır. Veya ithalatçı firmanın aynı eşyanın ticaretiyle ilgili olarak bağımsız satıcı veya kişilerle belirlediği fiyattır.

 Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi:

Bu yöntem normal olarak bağımsız alıcılara satış yapan distribütörlere uygulanır. Temel olarak bağımsız taraflar arasındaki satış fiyatından geriye doğru gidilmesi işlemine dayanır. Benzer eşyanın (aynı eşya olması şart değil), bağımsız taraflar arasında, benzer miktarlarda ve benzer piyasa koşullarında bağımsız olarak alınıp satılmış olması gerekir. Toplam marjlar (satış gideri, kar payı vs) tespit edilerek ithalatçı firmanın işlemine uygulanır.

Fakat bu yöntemin uygulamasında karşılaşılan sorun; kıyaslama için kullanılacak ticari verilerin, rekabet ortamında faaliyet gösteren firmalar arasında çok farklılık gösterebilmesi ve sonuçta kabul edilebilecek bir ana eğilimin ortaya çıkmamasıdır. Örneğin  distribütörlük faaliyetinde normal kar marjı %1’den %5’e kadar değişebilmektedir. Bu durumda hangi oranın esas alınacağını belirleyen net bir kural koymak mümkün değildir.

Maliyet-Artı Yöntemi:

Bu yöntem hesaplanmış kıymet yöntemiyle benzeşir ve daha çok yarı mamul satışı veya satışa ilişkin bir hizmet şartı bulunduğunda kullanılır. Temel olarak, bağımsız oluşmuş fiyatlara dayalı olduğu kabul edilerek ihracatçının katlandığı doğrudan maliyetlerin hesaplanmasıyla işler. Maliyete mutat olan kar ve piyasa koşullarında olağan görülen giderler ilave edilerek nihai rakama ulaşılır.

İşlemsel Kar Yöntemi:

-       İşlemsel Net Marj Yöntemi: Bu yöntemin temelinde ithalatçı firmaya ait marjların (maliyetler, kar payı, malzemeler vs) benzer firmaların benzer işlemlerindekilerle kıyaslanması yatar. Maliyet artı yöntemine ve yeniden satış yöntemine benzerdir.

-       Kar Dağılımı: Bu yöntem çok uluslu bir şirketin eşyanın üretim ve dağıtımında rol alan tüm iştirakleri arasındaki kar paylaşımına ait detayların bilinmesini gerektirir. Bu nedenle de grup içindeki şirketlerin geniş katılımına ihtiyaç duyulacağından uygulaması zordur. 

Transfer Fiyatlandırması Sözleşmesi:

Transfer fiyatlandırması sözleşmeleri veya doğrudan başlığı böyle olmasa bile çok uluslu şirketlerin iştirakleri arasındaki alım-satım ilişkisini ve fiyatı düzenleyen sözleşmeler dünya çapında genellikle ana firma tarafından kaleme alınır. Faaliyetin tüm detaylarını, iştiraklerin ilişkilerini, transfer fiyatlandırması politikasını ve zorlayıcı hükümler içerir. Çoğunlukla ana firma ile alt kuruluş arasındaki sözleşme şartları ana firma tarafından belirlenir ancak istisnai olarak bazen alt kuruluşların da bağımsız taraf gibi fiyat konusunda müzakere edebildiği görülür. Bu nedenle ithalatçı ülkeye gönderilen eşyaların bir satış değil de transfer konusu olduğunu söylemek her zaman mümkün değildir. Gümrük idaresi aralarında ilişki beyan edilmiş taraflar arasındaki bir satışla karşı karşıya olduğunda transfer fiyatlandırması sözleşmesi incelenmesi gereken temel belgelerdendir.

Transfer fiyatlandırması konusunda anlaşmak ana firma ile alt kuruluşlar arasında çözülmesi gereken bir mesele olduğundan, çok uluslu bir şirket buna farklı açılardan yaklaşabilir. Örneğin;

-       Bir ürünün tüm maliyetlerini karşıladıktan sonra nominal bir kar belirlemek,

-       Ürünlerin her ülkeye satışı için ayrı bir sabit fiyat belirlemek,

-       Marjinal üretim maliyetinin üzerine değişken bir marj eklemek (örneğin alımın ana firmanın bulunduğu ülkedeki alt firmadan yapılması halinde %10, başka ülkedeki alt firmadan yapılması halinde %25 oranında),

-       Maliyetleri sabit fiyatlarla tanımlayıp toplam maliyet üzerine belirli oranda bir marj eklemek, şeklinde olabilir.

Bu örnekler çok uluslu şirketlerin benimseyebileceği strateji olasılıklarının sadece küçük bir kısmını tanımladığından gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat belirlenirken sözleşmedeki fiyat belirleme hükümleri incelenmelidir.

Transfer Fiyatlandırması ve Gerçekte Ödenen/Ödenecek Fiyat:

İlişki içerisindeki taraflar arasında gerçekleşen işlemlerde çok uluslu firma iştiraki ithalatçılar, satıcı ile aralarındaki ilişkiyi genellikle açıkça beyan ederler. Bunun sebebi sadece ilişkinin varlığıyla gümrük idaresinin satış bedeli yöntemini doğrudan atlamaması, ilişki halinde bir fiyat manipülasyonu yapıldığı ön kabulüyle hareket etmemesidir.  Grup içi ticaret oluşu fiyatın mutlaka bundan etkilenmiş olduğu anlamına gelmez.

Fakat ithalatçı açısından bakıldığında gümrük vergisi ile kurumlar vergisi matrahı arasında bir tercih yapılmak durumundadır. Zira biri artınca diğeri azalacaktır. Genellikle doğrudan vergi olan kurumlar vergisi yerine ülkelerin genelinde daha düşük oranlı bulunan gümrük vergilerinde yüksek matrahı tercih ederler. Fakat karlılık oranlarına bağlı olarak yüksek gümrük kıymeti beyanının da tek seçenek olmaktan çıkması mümkündür.  Nitekim özellikle global şirketlerin Türkiye temsilcilikleriyle aralarındaki transfer fiyatını belirleyen sözleşmeler bu anlamda bir üçüncü seçeneğe dayalı  sözleşmelerdir.

Transfer fiyatlandırması durumunda fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın tespitinde iki önemli faktör ortaya konmalıdır. Bunlar;

a)   Taraflar arasındaki ilişkinin satış fiyatını etkileyip etkilemediği,

b)   Bir transfer fiyatı söz konusu ise bunun eşyanın ithali anındaki gerçek/nesnel fiyat olup olmadığıdır.

Eğer fiyat ilişkiden etkilenmemişse ve satış anındaki gerçek fiyatsa, satış bedeli fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak kabul  edilebilir. Komisyonlar, garanti şartları, royalti ödemeleri bu kapsamda göz önünde bulundurulmalıdır.

Fakat unutulmamalıdır ki, transfer fiyatlandırması bulunan bir ithalat ile karşı karşıya olunduğunda çok büyük ihtimalle satış fiyatı üzerinde ana firma tarafından global bir yukarı veya aşağı yönlü uyarlama yapılmıştır. Bu uyarlama, üç aylık, yıllık, iki yıllık gibi dönemler bazında olabilir. Başka bir ifadeyle belirli bir dönem için bazı formülasyonlarla (önceki 2 dönemin fiili gerçekleşmelerinin ortalaması gibi) belirlenen sabit fiyat, dönem sonu gerçekleşmeler göz önünde bulundurularak son halini alır. Bu durumda kesin transfer fiyatı ancak sözleşme şartları gereği dönem sonu uyarlamaları yapıldıktan sonra ortaya çıkar.

Bu tür dönemsel uyarlamalar öngören sözleşmelere dayalı ithalatlarda muhakkak dönem sonu gerçekleşme değerleri dikkate alınarak Gümrüğe tamamlayıcı beyanda bulunulmalıdır.

Sıkça görülen ve her çok uluslu şirket tarafından gözden geçirilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, sözleşme metninde her ne ad altında tanımlanırsa tanımlansın. Gümrük Kanunu’nun uygulanmasında işlemin gerçek niteliğinin göz önünde bulundurulacağıdır. Örneğin sözleşmeyle ana firmaya satın alma komisyonu adı altında, ithal edilen birim ürün üzerinden %5 komisyon ödeneceği belirlenmiş olsa da, ithal eşyası aynı grubun bağlı ortaklığı olan üçüncü bir firmadan yapılıyor ise bu durumda satın alma komisyonun varlığı kabul edilmeyecek ve bu kapsamdaki her ödemenin gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken bir fiili ödeme olduğu kabul edilecektir.

Dolayısıyla çok uluslu grup şirketleri arasındaki alım-satım sözleşmelerinin, bu metinlerin lafzından öteye geçilerek esas itibariyle, içerikleri ve işlemlerin niteliği itibariyle gümrük mevzuatı nazarından değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Bu konuda yine çok uluslu şirketlerin Türkiye iştirakleriyle mevcut sözleşmelerinde sıklıkla karşılaşılan bir diğer transfer fiyatlandırması yöntemi ise ithalatçıya veya distribütöre sabit kar marjı bırakılması yöntemidir.

Önceki dönem gerçekleşmesinin ortalamalarına dayalı olarak, öngörülen kar marjını bırakacak bir tahmini bedel üzerinden satışın gerçekleşmesi, ithalatta bu bedel üzerinden beyanda bulunulması, eşyanın Türkiye’ye gelişinden sonra nihai alıcıya ulaşmasına kadarki tüm giderlerin ise yurt dışındaki ana firma adına Türkiye’deki iştirakince karşılanması esasına dayalı bu yöntem konusunda değerli firmalarımızı uyarmak mecburiyetindeyiz.

Çünkü bu yöntem tamamen 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun kıymete ilişkin 24 ve müteakip maddelerine aykırıdır.

Bu şekilde belirlenen satış bedeli gümrüklerce tespit edilmesi halinde gümrük kıymeti olarak kabul edilmemekte, aynı veya benzer eşyanın biri biriyle ilişkisi olmayan taraflarca ithalinde beyan edilmiş kıymetler emsal alınarak yeniden tahakkuk gerçekleştirilmektedir.

Üstelik gümrük idaresince tespit edilen emsal kıymetin, transfer fiyatlandırması sözleşmesiyle belirtilen şekilde ortaya çıkan ithalat bedelinden daha yüksek olması hemen hemen kesindir ve bu durumda 4458 sayılı Kanun’un 234. maddesine göre noksan alınan vergilerin 3 katı para cezasıyla karşı karşıya kalınmaktadır.

ATSAN Gümrük Müşavirliği olarak tarafımızca; bu tür olumsuz bir sonuçla karşılaşmadan önce değerli firmalarınızın yurt dışındaki ana grup firması veya diğer grup iştirakleriyle aralarında mevcut alım-satım ilişkilerini düzenleyen sözleşmelerin hükümlerinin Gümrük Mevzuatı açısından incelenip, uygunluğunun değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

ATSAN Gümrük Müşavirliği olarak, bu konuda uzman kadromuzla, arzu ettiğiniz desteği sizlere sunmaktan memnun olacağımızı bildirmek isteriz.