Salı, Temmuz 19, 2016

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünün 01.07.2016 tarihli ve 17179948 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 28061168-120
Konu: Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı.
01.07.2016 / 17179948
DAĞITIM YERLERİNE
15/07/2015 tarihi itibariyle Mersin Serbest Bölgesinde pilot olarak uygulanan Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı ile alakalı olarak; Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 28.06.2016 tarih ve 17006475 sayılı yazının bir sureti yazımız ekinde gönderilmiş söz konusu yazıda;
Giriş-çıkış yapacak eşyaya ve araca ilişkin olarak ekte yer alan veri alanlarının araç serbest bölgeye gelmeden ve serbest bölgeden çıkmadan önce yükümlü tarafından Bakanlığımız web sitesinde yer alan "Serbest Bölge Giriş Çıkış İşlemleri" uygulaması kullanılmak suretiyle elektronik olarak iletilmesi,
Yükümlü tarafından iletilen bu beyanın ihtiyaç durumunda muhafaza memurunca düzeltilmesi ve aracın saha giriş-çıkışımn onaylanması,
Söz konusu beyanın gözetim memurunca görüntülenip onaylanarak gümrük işlemlerinin tamamlanması,
Yönünde gerekli teknik düzenlemeler tamamlandığı, mezkûr Programın yeni versiyonuna ilişkin 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında pilot uygulama yapılması planlandığı bildirilmekte olup,
Uygulamanın aksaksız bir şekilde çalışmasını teminen yükümlüler nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.
Hüseyin ARAT 
Gümrük Müdürü a. 
Gümrük Müdür, Yard.
EK: 1 adet yazı ve ekleri.
DAĞITIM:
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü 
Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. 
Mersin Gümrük Müşavirleri DerneğiT.C.
GÜMRÜK YE TİCARET BAKANLIĞI 
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
SÜRELİDİR
Sayı : 73421605-145
Konu : Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı
28.06.2016 /17006475
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a) 25/05/2016 tarihli ve 00016211529 sayılı yazımız.

       b) 16/06/2016 tarihli ve 00016611346 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazılar konusu 15/07/2015 tarihi itibariyle Mersin Serbest Bölgesinde pilot olarak uygulanan Serbest Bölge Giriş Çıkış Programında;
  • Giriş-çıkış yapacak eşyaya ve araca ilişkin olarak ekte yer alan veri alanlarının araç serbest bölgeye gelmeden ve serbest bölgeden çıkmadan önce yükümlü tarafından Bakanlığımız web sitesinde yer alan "Serbest Bölge Giriş Çıkış İşlemleri" uygulaması kullanılmak suretiyle elektronik olarak iletilmesi,
  • Yükümlü tarafından iletilen bu beyanın ihtiyaç durumunda muhafaza memurunca düzeltilmesi ve aracın saha giriş-çıkışının onaylanması,
  • Söz konusu beyanın gözetim memurunca görüntülenip onaylanarak gümrük işlemlerinin tamamlanması,
Yönünde gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, mezkur Programın yeni versiyonuna ilişkin 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında pilot uygulama yapılması planlanmaktadır.
Uygulamanın aksaksız bir şekilde çalışmasını teminen bağlantınız Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve yükümlüler nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
 
H.Hasan Murat ÖZSOY 
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Veri Alanları
 YÜKÜMLÜ TARAFINDAN SERBEST BÖLGE GİRİŞ-ÇIKIŞ PROGRAMINA GÖNDERİLECEK VERİ ALANLARI
1) Plaka
a) Dorse 1
b) Dorse 2
2) Şase numarası
3) Ticari mi?
a) Evet
b) Hayır
4) Konteyner numarası*
5) Giriş nedeni
a) Yükleme
b) Boşaltma
c) Parsiyel
d) Tamir/Bakım/ Onarım
e) Kumanya
f) Katı atık
g) İmha
6) Yük durumu
a) Boş
b) Dolu |
7) Beyan Türü
a) TIR Karnesi
b) TR-Transit (NCTS)
c) EX-İhracat :
d) IM-İthalat
d) 5000 $ Altı İşlem
e) Beyanname Yok
8) Beyan türü olarak a,b, d’den herhangi biri seçilmiş ise;
a) Beyanname numarası
c) Kap adedi
d) Kap türü
e) Brüt Ağırlık
f) Net ağırlık
9) Beyan türü olarak c seçilmiş ise 8. Maddede yer alan hususlara ilave olarak
a) “ Parçalı mı ?” E/H”
10) Beyan türü olarak a,b,d'den herhangi biri seçilmiş ve giriş nedeni a seçilmiş ise;
a) Beyanname numarası
b) Eşya cinsi
e) Firma ünvanı
11) SBİF Bilgileri**
a) SBİF No
b) SBİF Tarihi
c) Kap adedi
d) Birim
e) Net Ağırlık
f) Brüt Ağırlık;
g) Firma Vergi No
i) Firma Adı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder