Pazartesi, Kasım 27, 2017

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.11.2017 tarihli 29799029 sayılı tasarruflu yazısı (Ordino Hk.)T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :40216608-102.99
Konu :Ordino Hk.
23.11.2017 / 29799029
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında bazı gümrük müdürlüklerince ordino talep edildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliği’nin, "Eşyanın teslimi" başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;
"Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur." hükmüne de yer verilmiştir.
Ayrıca; gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Bu çerçevede; gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordino, gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince aranmayacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır 
Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
Genel Müdür V.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder