Cuma, Ağustos 11, 2017

Tek Pencere Sistemi-Özet Beyan Bilgisi

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.08.2017 tarihli ve 26985509 sayılı yazısı (Tek Pencere Sistemi-Özet Beyan Bilgisi)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : 72093537-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Özet Beyan Bilgisi
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Anıt Caddesi, Şafak Apt. No:8/7 Tandoğan/ANKARA)
İlgi: 26/01/2017 tarihli ve 98 sayılı dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle, dâhilde işleme, geçici ithalat ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri izin başvurularında, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulması zorunluluğu bulunmadığından bahisle, bu rejimlere izin ilişkin başvurularında Tek Pencere Sisteminde (TPS) yer alan özet beyan bilgisinin kaldırılarak, eşyanın gümrüğe sunulmadan TPS onaylarının alınabilmesi talep edilmektedir.
Tek Pencere Sistemi'nde 0878 kodlu TPS-Dahilde İşleme İzni, 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni ve 0971 kodlu TPS-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni başvurularında özet beyan bilgisi girilen "beyanname no" alanı ihtiyari olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bahse konu alana giriş yapılmasa da TPS’den yapılan bahsi geçen izin başvurularında onay alınabilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder