Salı, Aralık 26, 2017

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2017/11024 (26.12.2017 t. 30282 s. R.G.)Sayın Yetkili Merhaba,

Bakanlar Kurulunun, Bazı Sanayi ürünlerinin ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı, bugün Resmi Gazete ‘de  yayımlandı. 
Buna göre, aralarında butil akrilat ve vinil asetatın da bulunduğu ürünlerin ithalatında bu yıl uygulanmak üzere tarife kontenjanları açıldı. Söz konusu karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek. Tarife kontenjanlarına başvuru ile dağıtımı, yöntemi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanan tebliğler ile belirlenecek. 
1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
26.12.2017 tarih ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca  gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açıldığı hususundaki karar ekteki gibidir.
Bilgilerinize Sunarız.


Karar Sayısı : 2017/11024
Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”m yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/11/2017 tarihli ve 104227 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 2018 yılında uygulanmak üzere, aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır,
(2) Tanımı belirtilen eşyanın G.T.P’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.
Uygulama
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.
ithal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.
Diğer mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
TABLO

No
G.T.P
Eşyanın Tanımı
Birim
Miktarı
Gümrük Vergisi %
1
2811.19.80.90.19
Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2)
Ton
2.000
0
2
2903.22
Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)
Ton
5.000
0
3
2915.21
Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)
Ton
70.000
0
4
2915.32
Vinil Asetat
Ton
85.000
0
5
2916.12.00.00.13
Butil Akrilat
Ton
65.000
0
6
2926.10
Akrilonitril
Ton
50.000
0
7
3806.10
Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri
Ton
40.000
0
8
3815.90.10.00.00
veya
3815.90.90.00.00
Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör
Ton
450
0
9
3903.30
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;
-  Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),
-  Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),
-  220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı lOg/lOdk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),
-  Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;
*“L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,
*“a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,
*“b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır
akrilonitril butadien stireıı kopolimeri.
Ton
4.000
0
10
3905.30.00
Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat gruplan içersin içermesin)
Ton
2,000
0
11
8414.30.81.90.00
Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW
İle 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.
Adet
450.000
0
12
8529.90.92.00.00
veya
9405.40.39.00.00
Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).
Adet
40.000.000
0Hiç yorum yok:

Yorum Gönder