Perşembe, Şubat 01, 2018

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.01.2018 tarihli ve 31665971 sayılı yazısı (2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - GTS hk.)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :20117910-110.99
Konu :2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi 
Kararına Ek Karar - GTS
31.01.2018 / 31665971
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, ilgide kayıtlı yazımız ile 31.12.2017 tarihli, 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" ile gümrük vergisi yükselen ve düşen eşyaya ilişkin işlemlerin nasıl tesis edileceği hususunda talimat verilmişti.
Diğer taraftan, bahsi geçen “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” (GTS) sütununun güncellenmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine yönelik hususlarla ilgili olarak konu Ekonomi Bakanlığına intikal ettirilmiştir.
Bu çerçevede, GTS çerçevesinde işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak Bölge Müdürlükleriniz ayrıca talimatlandırılacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Alpay ARAS 
Bakan a. 
Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder