Perşembe, Mayıs 26, 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 Tarihli ve 6286 Sayılı Kararı (26.05.2016 t. 29723 s. R.G.)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karar No: 6286
Karar Tarihi: 16/05/2016
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2016 tarihli toplantısında, 9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/05/2011 tarih ve 3242/4 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
MADDE 1 – Ortak hükümler başlıklı 4 üncü Maddenin 4 üncü fıkrası
“Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulmaz. Lisans süreleri lisans süresinin bitiminden itibaren İstasyonlu Bayiliklerde 12 yıl, İstasyonsuz Bayiliklerde 5 yıl uzatılır. Ekte yer alan formdaki bilgiler ile lisansa kayıtlı bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam eder.”
Şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

31/05/2011 tarih ve 3242/4 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının Ortak hükümler başlıklı 4 üncü Maddenin 4 üncü fıkrasının Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşğıdadır. (Mevzuat Net)
(4) Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, yetki belgesi, dağıtım şirketi tarafından onaylı bayilik sözleşmesi ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair dekontun dışında belge sunulması gerekmez.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder