Çarşamba, Ekim 19, 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 Tarihli ve 6508 Sayılı Kararı (19.10.2016 t. 29862 s. R.G.)

3274-3 sayılı Petrol piyasasında ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmalinde tahsilat aracılık hizmeti verilmesi ile ilgili kararda değişiklik yapıldı. (Lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri de ihrakiye teslimi yapacak.)KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar No: 6508 Karar
Tarihi: 29/09/2016
PETROL PİYASASINDA İHRAKİYENİN İHRACAT VEYA TRANSİT REJİMİ KAPSAMINDA DENİZ VE HAVA TAŞITLARINA İKMALİNDE TAHSİLAT ARACILIK HİZMETİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI
MADDE 1 - 23/6/2011 tarihli ve 27973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/6/2011 tarihli ve 3274-3 Sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) İhrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ihrakiyenin, ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde 2 nci maddede belirlenen yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla üçüncü kişiler tarafından tahsilat aracılık hizmeti verilebilir. ”
MADDE 2 - Aynı Kurul Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) b) Deniz ve hava vasıtasına fiziki olarak ikmali ihrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan, ”
“(2) b) ihrakiyenin ihrakiye teslim lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahibi tarafından deniz ve hava taşıtına fiilen verilmesi, ”
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder