Salı, Şubat 21, 2017

2016 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.99[GGM-SINAV 2016]
Konu : 2016 Yılı Gümrük Müşavir Yardımcısı
Olacakların Değerlendirilmesi ve Tutanağa Bağlanması
APS
DAĞITIM YERLERİNE

25.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavını kazananların listesi ilişikte gönderilmiştir.
Gümrük müşavir yardımcılığı sınavını kazananların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak bölge müdürlüklerince; bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneği'nden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması,
Dernek merkezinin bulunmadığı bölge müdürlüklerinde ise, komisyonun bölge müdür yardımcısının başkanlığında, şube müdürü ve bir memurdan oluşturulması,
Sınavı kazanan adayın; aşağıda belirtilen belgeleri ihtiva eden dosyaları iki takım halinde hazırlayarak örneklerini öncelikle Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili derneğe teslimi için dernekler tarafından tüm adaylara duyuruda bulunulması,
İlgili dernek; aday tarafından kendisine teslim edilen dosyadaki bilgiler ile GMBS'ndeki bilgilerin karşılaştırılmasını yaptıktan sonra iki takım dosya örneğini ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona intikal ettirmesi,
Komisyon; adayın dosyasındaki bilgiler ile Bölge Müdürlüğü ve GMBS'deki
kayıtların karşılaştırılmasını müteakip değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması,
Tutanağın; adayın bütün süreçlerini içerecek şekilde, kaç defa sınava girdiğinin, staj süresinin tamam olup olmadığının, adli sicil arşiv kaydının ve hangi okulun hangi bölümünden mezun olup olmadığı hususlarını içerecek şekilde düzenlenmesi, Gerekmektedir.
Adayların Derneğe verdiği ve Komisyona intikal eden "Tutanak Dosya"sında aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alacaktır.
-Başvuru formu,
-Sınavda aldığı puana ilişkin belge,
-Okul mezuniyetine ilişkin diploma örneği,
-TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge,
-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.),
-Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm
sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi (SGK'na dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır).
Diğer taraftan, Bölge Müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanmış dosya örneğinin EBYS üzerinden her bir aday için ayrı ayrı düzenlenmiş yazı ekinde Bakanlığımıza sistem üzerinden
intikal ettirilmesi ve manuel dosya örneğinin ise, bir liste veya tutanakla ilgili derneğe teslim edilmesi gerekmekte olup, ilgili dernek komisyon tutanağı dosyasını, adayın izin belgesi talep etmesi halinde, "Talep Dosyası" ile birlikte Bakanlığımıza göndermesi gerekmektedir.
Gümrük Müşaviri yardımcısı izin belgesi talep eden aday, öncelikle derneğe müracaat ederek talepte bulunacak olup, dernek ise, "Talep Dosyası" (EK-1) ile birlikte Bölge Müdürlüğünce teslim edilen adaya ait komisyon dosyasını Bakanlığımıza intikal ettirecektir. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Yakup SEFER Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
EK-
1. "Talep Dosyası"nda bulunması gereken belgeler.
2. Sınav kazananların listesi

DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
-Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06530 E-Posta:u.yilmaz@gtb.gov.trTel:03124493233 Fax:03124493101Bilgi İçin: ULAŞ YILMAZ V.H.K.İ.Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden ec9b24c6-737e-4a43-9ab6-5ec3d9fc7a7e kodu ile erişebilirsiniz.BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR. 2 / 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder