Salı, Şubat 28, 2017

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 21.02.2017 tarihli ve E.20183 sayılı yazısı (TAREKS Yeni Düzenlemeler Hk.)

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 24545304 - 331.01.99 - E.20183                                                                                                                           21.02.2017
Konu : TAREKS Yeni Düzenleme Hk.
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNEMAHMUDİYE MAH 121. CAD. METROPOL MERTİM GÖKDELEN İŞ MERKEZİ
KAT: 14 AKDENİZ-MERSİN
Bilindiği üzere. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan ithalat denetimi başvurularında, her bir model için ayrı kalem açılması gerekmektedir. Ancak ithalatçı firmalar veya temsilcileri tarafından söz konusu uygulamanın özellikle oyuncak, kişisel koruyucu donanım ve tıbbi cihaz gibi çok sayıda farklı modelin bulunabildiği ürün gruplarına ilişkin başvurularda çeşitli sıkıntılara neden olduğu dile getirilmektedir. Bahse konu sıkıntıların genel olarak, girişi tamamlanan ve imzalama aşamasına gelen kalemlerin ekranda belirli bir sıra ile yer almaması, çok kalemli başvurularda sıra olmaması nedeniyle imza öncesi kontrollerin yapılmasının güç olması, denetim işlemi tamamlandıktan sonra alman referans numaraları ile kalemlerin eşleştirilememesi şeklinde olduğu belirtilerek sistemde iyileştirme yapılması talep edilmektedir.
Çok kalemli başvurularda yaşanan sorunlar tüm boyutları ile ele alınmış olup, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda kalemlerin aynı başvuru numarası ile tanımlanması yerine her kalemi tanımlayıcı bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Yazılım çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben söz konusu yeni düzenleme bugün (21.02.2017) itibariyle kullanıma açılmıştır.
Konuya ilişkin duyuru metni ile yeni düzenlemeye ilişkin kullanım kılavuzu da bugün TAREKS üzerinden yayımlanmış olup, ayrıca kılavuzun bir örneği yazımız ekinde iletilmektedir. Diğer taraftan, yeni düzenleme veya TAREKS'e ilişkin yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik olarak Derneğinizce bir eğitim programı düzenlenmesi halinde, programa destek vermek üzere Bakanlığımızca ilgili uzman personel görevlendirilebilecektir.
Bilgilerini ve yeni düzenlemenin Derneğiniz üyelerine duyurulması ve ekte iletilen kılavuzun dağıtımının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Hakkı KARABÖRKLÜ 
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
EK:
DAĞITIM:
 
 Bilgi:
 Ankara Gümrük Müşavirleri Demeğine
 İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
 İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğine
 Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
 Mersin Gümrük Müşavirleri Demeğine

    
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder