Salı, Kasım 15, 2016

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.11.2016 t. 29889 s. R.G.)

 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fıkrada sözü edilen Yönetmelik eklerinden Ek-4a, Ek-4b, Ek-4c, Ek-4d ve Ek-4e sayılı formlardaki üretici firma şartı kaldırılmıştır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder