Çarşamba, Haziran 01, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.05.2016 tarihli ve 16378179 sayılı yazısı (Merkezi Bilge Şifre yetkisi ile Gümrük Müşavir ve yardımcıları ve stajyerlerin yerleşim yeri adresi)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-010.07.01
Konu : Merkezi Bilge Şifre yetkisi ile Gümrük Müşavir ve yardımcıları ve stajyerlerin yerleşim yeri adresi
31.05.2016 / 16378179
DAĞITIM YERLERİNE
Bakanlığımıza intikal eden taleplerden ve Bölge Müdürlüklerinin kimi uygulamalarından; gümrük müşavirleri, müşavir yardımcıları ve stajyerlerin çalışma yeri, yerleşim yeri ve devamlı iş çevresi konusunda mevzuatın uygulanmasından tereddüte düşüldüğü ve farklı yorumların yapıldığı tespit edilmiştir.
Türk Medeni Kanununun 19'ncu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin 9. ncu maddesi, "Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oyruduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz." hükmünü içermektedir. Gümrük Yönetmeliği'nin 564/2 nci maddesi ise, "Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için yerleşim yeri ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu Bölgemüdürlük veya Bölgemüdürlük bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır." hükmüne amirdir.
Diğer taraftan, Bölge Müdürlüklerinin gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin tüm faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde takip ve kontrol edebilmeleri amacıyla "Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi" oluşturulmuş ve kısmen uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.
Bu kapsamda, gümrük müşavirleri yanında çalıştırdıkları müşavir yardımcıları ile stajyerlerin çalışma süresi ve staj süresince tüm faaliyetlerinden sorumlu bulunmaktadırlar.
Yine gümrük müşavirlerinin, devamlı iş çevresi olan faaliyet bölgelerinde gerektiğinde gümrük idaresinin talep etmesi halinde hazır bulunmaları izahtan varestedir.
Dolayısıyla, Gümürk Yönetmeliği'nin 564 ncü maddesinde belirtilen çalışma yeri, yerleşim yeri ve devamlı iş çevresi ile tebligat adresinden anlaşılması gerekenin faaliyet bölgesinin bulunduğu yerdeki sürekli yerleşim yeri adresi olarak dikkate alınması ve bunun GMBS'nde bulunan (ikametgah) yerleşim yeri adresi ile aynı olması, ayrıca, gümrük müşavirlerinin Merkezi Bilge Şifre yetkisinin ise, faaliyette bulunulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve/ya Bölge Müdürlüğünün yetkilendireceği bağlantı gümrük idaresinden alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. 
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.lerine
-Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder