Çarşamba, Haziran 15, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün KDVG29 Muafiyet Kodu konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-156.02
Konu : KDVG29 Muafiyet Kodu
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 29 uncu madde kapsamında 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projeler Kapsamında Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları KDV'den istisna edilmiştir. Söz konusu istisnanın uygulanması ile ilgili hususlar ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin "E. İndirim ve İade Hakkı Tanınan Diğer İstisnalar" bölümünün "3.2.İstisnanın Uygulanması” başlığında belirtilmiştir.
Bu kapsamda BİLGE sisteminde "KDVG29" muafiyet kodu oluşturulmuştur. Yükümlüsünce BİLGE sistemi Kalemler ekranında yer alan muafiyet kutularında "KDVG29" muafiyet kodu seçildiğinde sistemin KDV tahakkuk ettirmemesi ve 0940 kodlu TPS- Vergi Dairesi İstisna Belgesi isimli Dokümanın sistem tarafından istenmesi sağlanmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Yakup SEFER 
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder