Çarşamba, Haziran 29, 2016

Türk Standartları Enstitüsü Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/6) (CE Tebliği kapsamındaki ürünlerin fiili denetimlerinde ithalat dosyasının laboratuvara gönderilmesi hk)


T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Sayı : 42569461-010.06.00.00-E.265730                                                                                                                                         24.06.2016
Konu : Genelgeler-Genelge 2016/6
MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/6)
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2016/9)” kapsamındaki ithal ürünlerin denetimi Enstitümüz tarafından Genelge 2016/2’de belirtilen uygulama usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Genelge 2016/2’de Yönetmelik kapsamı ve test raporu inceleme konularında görüş alınmasının gerekli olduğu durumlarda ithalat başvurusuna ilişkin belgelerin ithalat-Net sistemi üzerinden laboratuvarlara veya ithalat inceleme komisyonuna gönderileceği ifade edilmektedir.
27.06.2016 tarihinden itibaren, Genelge 2016/2’de yönetmelik kapsamı ve test raporu inceleme konularında görüş alınmasının gerekli olduğu durumlarda ithalat dosyası laboratuvara gönderilmeyecek, İthalat İnceleme Komisyonuna havale edilecektir. Ancak, Komisyon üyesi tarafından karar verilemeyen durumlarda ilgili ithalat birimi tarafından Laboratuvara gönderilebilecektir.
İthalat denetimlerini gerçekleştiren birimler test raporu inceleme talebini ithalat-net üzerinden 15.02.01.PR.01 numaralı İthalat İnceleme Komisyonu Prosedüründe belirtildiği şekilde komisyona iletecek ve komisyon üyelerince söz konusu prosedür çerçevesinde ivedilikle işlem yapılacaktır.
İthalat İnceleme Komisyonu üyelerinin izin talepleri ve başka bir konuda görevlendirilmeleri halinde Komisyon Başkanına koordine açılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalı
Doğan YAZAR
Genel Sekreter V.
Ek:
Ek-1: Komisyon Değerlendirme Sonuç Formu (15.02.01.FR.001)
Ek-2. Uygunluk Değerlendirme Talep Formu (15.02.01.FR.002)
Ek-3: İthalat Komisyon Prosedürü (15.02.01.PR.01)
Dağıtım :
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Iğdır Temsilciliği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder