Pazartesi, Ağustos 15, 2016

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.08.2016 tarihli ve 91650 sayılı yazısı (2017 Yılı Mevzuat Revizyon Çalışmaları hk.)

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : 24545304-331.01.99-E.91650                                                                                                   SÜRELİ/GÜNLÜ
Konu : 2017 Yılı Mevzuat Revizyon Çalışmaları                                                                                        12.08.2016
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
"CE" İşareti taşınması gereken ürünlerin ithalat denetimleri 2016/82016/92016/102016/11, 2016/142016/16 sayılı, pil ve akümülatörlerin ithalat denetimleri 2016/15 sayılı, ayakkabı cinsi ürünlerde fitalat içeriği denetimleri 2016/18 sayılı, sanayi ara mallarının ilgili standardına göre ithalat denetimleri ise 2016/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri marifetiyle yapılmaktadır.
Söz konusu Tebliğler her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri de dikkate alınarak revize edilmekte olup, bu çerçevede 2017 yılı mevzuat hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
Bilgilerini ve varsa bahse konu Tebliğlere ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 5 Eylül 2016 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Zafer SOYLU
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder