Çarşamba, Aralık 28, 2016

Ayçiçek Tohum Yağı Gözetim Fiyat Uygulamasında Büyük İndirim.. .:)


Daha önce Gözetim Fiyat Uygulaması kapsamında ton başına 1.500 USD olan referans kıymet bugün itibariyle 1.000 USD ye düşmüştür. !!

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.12.2016 t. 29932 s. R.G.

Ekonomi Bakanlığından:

 MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00Diğerleri1.000
1205.90.00.00.00Diğerleri1.000
1206.00.91.00.19Diğerleri500
1206.00.99.00.19Diğerleri500
1207.60.00.00.00Aspir Tohumu600
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları800
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.000
*Ton: Brüt ağırlık ”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
G.T.İ.P.
Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00Diğerleri1.600
1205.90.00.00.00Diğerleri1.600
1206.00.91.00.19Diğerleri750
1206.00.99.00.19Diğerleri750
1207.60.00.00.00Aspir Tohumu750
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları800
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.500
*Ton: Brüt ağırlık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder