Salı, Aralık 27, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.11.2016 tarihli 20608154 sayılı tasarruflu yazısı (Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemine kayıtlı tüm meslek mensuplarının mezuniyet bilgilerinin sisteme aktarılması hk.)

                                                                            T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.99[GGM-GUMRUKMÜŞAVİRLERİ BİLGİ SİSTEMİ]
Konu : Gümrük Müşaviri/Yardımcılarını Öğrenim Durumu
30.11.2016/20608154
DAĞITIM YERLERİNE
2014 yılında hizmete alınan Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi ile birlikte müşavir, müşavir yardımcısı ile stajyerlerin tüm özlük işleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca adli sicil kayıtlan, sigortalılık süreleri, eğitim durumları vb. bilgilerin temini konusunda da diğer kuramlarla entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, YÖK ile diplomalann elektronik ortamda teyidi sağlanmıştır. Ancak, uygulama sırasında diplomaların bir kısmının YÖK’ün kayıtlarında tanımlı olmadığı ve bu durumun diploma tarihi ve üniversitesine göre değişkenlik gösterdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla Gümrük Müşavirleri Bilgi Sisteminin uygulamaya alındığı 2014 öncesi müşavir ve yardımcıların güncel öğrenim bilgilerine ulaşılamamıştır.
Bu çerçevede, Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemine kayıtlı tüm meslek mensuplarının mezuniyet bilgilerinin sisteme aktarılabilmesi için TC kimlik no'su, adı soyadı, izin belge no, mezun olduğu okulun adı, mezun olduğu bölüm ve mezuniyet tarihlerinin excel ortamında listelenerek 2017 ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Tüm Gümrük Müşavir Derneklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder