Pazartesi, Haziran 01, 2015

Dilovası Gümrük Müdürlüğünün 29.05.2015 tarihli ve 8274516 sayılı yazısı (Antrepolarda Yapılan İşlemler Hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Dilovası Gümrük Müdürlüğü
Sayı : 47674053/131.01
Konu : Antrepolarda Yapılan İşlemler Hak.
TEBLİGATTIR
29.05.2015 * 8274516
...............
İlgi : 31.12.2014 tarihli 4968249 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/30 Sayılı Antrepoya Eşya Alınması ve Antrepodan Eşya Çıkarılmasında Gözetim Memuru ve YGM'lerin Görevleri Konulu Genelgelerinde antrepolarda gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak antrepoda görevli memurların ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görevleri hakkında gerekli düzenlemeler yapılmış olup, anılan genelgenin;
6. maddesi "YGM’ler Gümrük mevzuatı uyarınca kendilerine yüklenen iş ve işlemleri yerine getirmeye devam edeceklerdir."
8. maddesinde ise "Antrepoya eşya giriş ve çıkışı başta olmak üzere 2012/33 sayılı genelge eki rehber uyarınca antrepoda tutanak düzenlenmesi gereken tüm işlemlerde işletici, görevli memurlar ve YGM müştereken tutanakları imzalayacaktır." denilmektedir.
Ancak son zamanlarda Müdürlüğümüze intikal eden bazı işlemlerde; Müdürlüğümüzce antrepoda görevlendirilen memurlar ile işletici kuruluş yetkilileri ve antrepodalarda görevli YGM'ler veya YGM tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişiler tarafından imzalanması gereken NCTS boşaltma tutanakları, tır karnesi eşya teslim ve tesellüm tutanakları ile diğer tüm işlemlerde düzenlenmesi gereken tutanakların, ilgili antrepolarda Müdürlüğümüzce görevlendirilen memurlar tarafından imzalandığı halde özellikle YGM'ler veya YGM tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan yardımcıları ile işletici kuruluş yetkililerince
imzalanmadığı veya imzalamaktan imtina ettikleri tespit edilmiştir.
Bu itibarla 2014/30 Sayılı Genelgenin yukarıda belirtilen hükümleri doğrultusunda işlemlerin yapılması ve antrepolarda tutulacak başta antrepoya eşya giriş ve çıkışı olmak üzere, 2012/33 sayılı genelge eki rehber uyarınca antrepoda tutanak düzenlenmesi gereken (NCTS boşaltma tutanakları, tır karnesi eşya teslim ve tesellüm tutanakları, numune tutanakları, vb.) tüm işlemlerde, antrepo işletici firma yetkilileri, Müdürlüğümüzce antrepoda görevlendirilen memurlar ve antrepolarla tespit sözleşmesi imzalayan YGM'lerin veya YGM tarafından sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan YGM çalışanları tarafından müştereken tutanakların imzalanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini tebliğen rica ederim.
Ayşe SAVAŞ
Gümrük Müdür Yrd.
DAĞITIM :
Tüm A ve C tipi Antrepolara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder