Cuma, Ocak 22, 2016

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayı) ( t. s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 19.01.2016 tarihli ve 6890 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep, Ek Süre Onayı) ( t. s. R.G.)

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 31429883-105.01 -6890 19.01.2016
Konu : Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRAÇATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif kontrat anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti.
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,
Ayrıca, yine yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 15/01/2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye'ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb, bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bilim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini (teminen 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesi.
Dahilde işleme izin belgeleri ve vergi resim harç istisnası belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay İçinde Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvurulan reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olması hasebiyle bu onaylarda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi 15 01.2016 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun gürülmüştür.
Bilgileri ve keyfiyetin Birliğiniz üyerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

  Özgür Volkan AĞAR
Genel Müdür V.
DAĞITIM:

Gereği; Bilgi;
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğine Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine Marmara Bölge Müdürlüğüne
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Denizli Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu ihracatçı Birlikleri Genel  Sekreterliğine Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Bursa Gümrük Denetmenleri Grup Başkanlığına
Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Giresun Ürün Denelmenleri Grup Başkanlığına
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine Antalya Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı
  Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne
                                                                                                                                    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder