Perşembe, Ocak 28, 2016

Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 18.01.2016 tarihli 13204075 sayılı yazısı (Antrepo Stok Kayıtları)

Halkalı Gümrük Müdürlüğünün 18.01.2016 tarihli 13204075 sayılı yazısı (Antrepo Stok Kayıtları)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Halkalı Gümrük Müdürlüğü
 
Sayı : 82973961/131/99.
Konu : Antrepo Stok Kayıtları
18.01.2016 /13204075
.................. A TİPİ ANTREPOLAR
.................C TİPİ ANTREPOLAR
Müdürlüğümüz denetiminde bulunan antrepolar ile ilgili olarak Bakanlığımız BİLGE sisteminde yapılan incelemede olağandan fazla miktarda antrepo beyannamesinin açık olduğu görülmüştür.
Söz konusu açık kayıtların incelenerek gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş olmasıyla birlikte, sistemde açık kalmış antrepo beyannamelerinin her bir antrepo için antrepoda görevli personelimiz ve görevli YGM (yardımcısının) tarafından BİLGE sistemindeki kayıtlarının ve ilgili evraklarının (gerektiğinde ilgili kuruluşlardan temin edilip) incelenerek ilgili evraklarıyla ve açık kalma sebeplerinin izahatıyla birlikte liste halinde 01.02.2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze antrepo memurlarınca teslim edilmesi, konunun Müdürlüğümüz ASB Servisince koordine ve takibi ile açık kayıtların kapatılması gerektiği hususu tebliğ olunur.
  Hasan DAĞDEVİREN
  Gümrük Müdürü a.
  Gümrük Müdür Yrd.
DAĞITIM:
A Tip Antrepolarda Görevli Tüm Per. Ve YGM Yrd.
C Tip Antrepolarda Görevli Tüm Per. Ve YGM Yrd.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder