Cuma, Ocak 29, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Sırbistanın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması ile ilgili tasarruflu yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Sırbistanın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması ile ilgili tasarruflu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 96603261-120
Konu: Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması
DAĞITIM


Bilindiği üzere, Makedonya Cumhuriyeti'nin Ortak Transit Sistemine katılımı 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup, Sırbistan Cumhuriyeti ise söz konusu sisteme 01 Şubat 2016 itibariyle taraf olacaktır.
Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ortak Transit Sistemine katılımı, ülkemiz ve AB/EFTA ülkeleri arasında yapılan taşımalar açısından mevcut coğrafi boşluğu kapatacak olması nedeniyle önem arz etmekte olup; söz konusu ülkenin Ortak Transit Sistemine taraf olmasıyla birlikte NCTS üzerinden düzenlenen ülkemiz varışlı transit beyannamelerinin sayısının artacağı öngörülmektedir.
Bu itibarla, ortak transit rejimi kapsamında ülkemize gelen beyannamelere ilişkin olarak varış bildiriminin (IE006) yapılmasını müteakip en geç 6 gün içerisinde kontrol sonuçlarının (IE018) gönderilmesi gerekmekte olup, bağlantınız gümrük idarelerine bu doğrultuda bir kez daha hatırlatmada bulunulması ve gerek AB Komisyonundan gerekse Ortak Transit Sözleşmesine taraf ülkelerden olumsuz yönde tekit alınmamasını teminen gerekli tedbirlerin alınarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin Bölge Müdürlüğünüzce düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Önder GÖÇMEN
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükle

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder