Pazar, Ocak 24, 2016

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

24 Ocak 2016 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29603
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 102)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 134)
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.
18
Derince Gümrük Müdürlüğü
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/1/2013
28542
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
23/11/2014
29184

1 yorum:

 1. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102) (28.01.2013 t. 28542 s. R.G.)

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması

  MADDE 3 – (1) Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
  Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
  1 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
  2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
  3 Halkalı Gümrük Müdürlüğü
  4 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
  5 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü
  6 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
  7 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
  8 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
  9 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
  10 Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü
  11 Mersin Gümrük Müdürlüğü
  12 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
  13 Bursa Gümrük Müdürlüğü
  14 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
  15 İzmir Gümrük Müdürlüğü
  16 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
  17 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü"

  Özel ve zorunlu durumlar

  MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

  Yürürlükten kaldırılan tebliğ

  MADDE 5 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 82) yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

  YanıtlaSil