Çarşamba, Ocak 20, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi (Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk Yazısının Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi (Sermaye Piyasası Kurulu Uygunluk Yazısının Tek Pencere e-belge kapsamına alınması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi - SPK
GENELGE (2016/1)
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin "e-belge" uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'mm 60'ncı maddesinin 2/b fıkrası "Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir" hükmünü amirdir.
Bu kapsamda. BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 2016/1 sayılı ithalat Tebliğinin 19. maddesine istinaden düzenlenen SPK Uygunluk Yazısının 20,01.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0889 (TPS-SPK Uygunluk Yazısı) belge kodlu izin belgesi Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için. Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder