Pazartesi, Şubat 01, 2016

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.01.2016 tarihli ve 13288579 sayılı yazısı (İthalat Rejim Kararı I sayılı Liste)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 22.01.2016 tarihli ve 13288579 sayılı yazısı (İthalat Rejim Kararı I sayılı Liste)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605-111.01
Konu : İthalat Rejim Kararı I s Liste
 
22.01.2016 / 13288579
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 2015/8306 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar eki I sayılı listenin 7. Fasılın (1) nolu dipnotunda; “Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi” kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen “ithalat ön izin yazısı”nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15, ithalat ön izin yazısında ithalat amacının “çoğaltım” olduğu belirtilirse %1 olarak uygulanır”, 12. Fasılın (4) nolu dipnotunda ise “Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi” kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen “ithalat ön izin yazısı”nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi AB, EFTA ve D.Ü. için %15, G. Kore için %12,2 olarak uygulanır, ithalat ön izin yazısında ithalat amacının “çoğaltım” olduğu belirtilirse gümrük vergisi AB, EFTA, G. Kore, Malezya ve D.Ü. için %1 olarak uygulanır” hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu (1) nolu dipnotun sistemde uygulanmasını teminen COGAL muafiyet kodu oluşturulmuş olup, Bilge Sistemi Kalem Ekranı Muafiyet alanında “COGAL” muafiyet kodu seçildiğinde Gümrük Vergisinin %1 olarak gelmesi sağlanmıştır.
Diğer taraftan, 12. Fasılın 4 nolu dipnota konu; GTİP’lerde G.KORE için Gümrük Vergisinin %12,2 olarak hesaplanması için Bilge Sistemi Kalem Ekranı Muafiyet alanında “TOHUM” muafiyeti ile Uluslararası Anlaşmalar alanında “KORE” anlaşmasının seçilmesi gerekmektedir.
Bilgi alınması ve düzenlemenin bağlantınız Gümrük Müdürlüklerine gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.


  Rasim KUTLU
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı


EK:
GTİP Listesi(1 syf)


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri


COGAL Muafiyetinden Yararlanacak GTİP’ler
070110000000
120770000000
120991800011
120991800012
120991800013
120991800024
120991800025
120991800029

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder