Perşembe, Eylül 01, 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2016 Tarihli ve 6450-12 Sayılı Kararı (Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik) (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

Çevre İzin ve Lisans Belgesi inceleme ve değerlendirme aşamasında istenileceğinden, atık madeni yağdan baz yağ üretimine ilişkin faaliyeti alt başlık olarak lisanslarına işletecek olanlar lisansa konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafınasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini Kuruma sunarlar


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
KURUL KARARI
Karar No: 6450-12Karar Tarihi: 25/08/2016
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2016 tarihli toplantısında, 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilerek yürürlükte olan, ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı’nın, kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
karar verilmiştir.
PETROL PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSU AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI
MADDE 1 - 31/05/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın,
“Madeni Yağ Lisansı” başlıklı 11. maddesinin üçüncü fıkrası, Çevre İzin ve Lisans Belgesi “İnceleme ve Değerlendirme” aşamasında istenileceğinden, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Atık madeni yağdan baz yağ üretimine ilişkin faaliyeti alt başlık olarak lisanslarına işletecek olanlar; lisansa konu tesisin TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafınasyon ve Rejenerasyon Tesisleri - Genel Kurallar standardına uygun olduğum gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini Kuruma sunarlar. ”
MADDE 2 - Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder