Perşembe, Eylül 01, 2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2016/9118 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)


Karar Sayısı : 2016/9118
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 22/7/2016 tarihli ve 82299 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 21/7/2014 tarihli ve 2014/6692 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın ekinde yer alan tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
2/8/201429076
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
26/8/201429100

Ek-1
TABLO

G.T.P.
MADDE İSMİ
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *
12345
678
9
Min. İGV (ABD Doları/Çift)İGV (%)Min. İGV (ABD Doları/Çift)İGV (%)Min. İGV (ABD Doları/Çift)İGV (%)Min. İGV (ABD Doları/Çift)İGV (%)
64.01Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş)0000550550550550
64.02Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar0000330330330330
64.03Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar0000550550550550
64.04Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar0000330330330330
64.05Diğer ayakkabılar0000550550550550
64.06Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların akşamı (6406.10, 6406.90.30.00.00 ve 6406.90.60.00.00 GTİP'leri hariç).0000-10-10-10-10
6406.10.10.00.00Deriden0000-30-30-30-30
6406.10.90.10.00Çelikten olanlar0000-20 20 20 20
6406.10.90.90.00Diğerleri0000-20 20 20 20
6406.90.30.00.00Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler0000-20-20-20-20
6406.90.60.00.00Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları0000-30-30-30-30
*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore.
3 : Morityus.
4: Malezya
5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
6 : En Az Gelişmiş Ülkeler
7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler.
9 : Diğer Ülkeler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder