Pazartesi, Eylül 05, 2016

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.08.2016 tarihli ve 18394377 sayılı yazısı (2013/28 sayılı Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri ile Genelge hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 52707093-140.01.01
Konu : 2013/28 Sayılı Genelge
31.08.2016/18394377
DAĞITIM YERLERİNE
"Deniz ve hava taşıtlarına ihracat teslimleri" konulu 2013/28 sayılı Genelge kapsamında yapılan teslimlere ilişkin tamamlayıcı beyanların kapanma tarihi olarak eşyanın teslim tarihinin girilmesine sistemin izin vermemesi sorununun çözümüne ilişkin olarak Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alman 17.08.2016 tarihli ve 18050985 sayılı yazıda, "BİLGE Programı'nda;
  • BİLGE Sistemi'nde ihracatta kullanılmak üzere sıradan numara verilerek yeni bir "Basitleştirilmiş Usul Kodu (BS-16 Tamamlayıcı Beyan)" oluşturulması,
  • Bu usul kodunun yalnızca 993024000000 ve 993099000000 GTİP’leri ile "GEPDK" grubunda yer alan GTİP'lerin beyan edildiği beyannamelerde kullanılabilmesi,
  • Bu usul kodu seçilmiş beyannamelerde "Referans Tarihi" nin aktifleştirilmesi ve bu alana ticari veya idari belgenin tcsdl/kayıt tarihinin girilebilmesi,
  • Bu usul kodu seçilmiş beyannamelerde "Kripto Kodu (Birlik Onay Kodu)" mm ihtiyari hale getirilmesi,
  • Bu usul kodu seçilmiş beyannamelerde tamamlayıcı beyanların tutanakla kapatılması esnasında kapanma tarihi olarak söz konusu "Referans Tarihi" ile beyanların "Tescil Tarihi" aralığında bir tarih girilebilmesi,
  • Beyanname/Kalemler/Özellik Kodu kutucuğunda yer alan "99-2007/23 Sayılı Genelge" sayılı özellik kodunun tamamen kullanımdan kaldırılması,
  • "88-Mutabakat Zaptı" özellik kodunun ise 993024000000 ve 993099000000 GTİP'leri ile "GEPDK" grubunda yer alan GTİP'lerin beyan edildiği beyannamelerde kullanılmasının engellenmesi ancak "88-Mutabakat Zaptı" özellik kodunun kullanımına devam edilmesi şeklinde teknik düzenleme yapılmıştır." Denilmektedir.
Söz konusu düzenlemenin 05.09.2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi öngörülmekte olup konuyla ilgili bağlantınız gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakana.
Genel Müdür V.
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder