Perşembe, Eylül 01, 2016

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9077 (01.09.2016 t. 29818 s. R.G.)

Karar Savısı: 2016/9077
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karari’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/7/2016 tarihli ve 77473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddenin gümrük vergisi karşısında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

 
  GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.MADDE İSMİAB,EFTAGÜR.B-HER.G.KOREMLZY.D.Ü.
1207.60.00.00.00Aspir (Carthamus tiııctorius) tohumu23,40023,423,423,4(3)
MADDE 2- Aynı Karara ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.
  GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
G.T.İ.P.MADDE İSMİAB,EFTAB-HER.G.KOREMLZYD.Ü.
1512.11.99.00.00Aspir yağı360363636
1512.19.90.00.11Ayçiçeği tohumu yağı67,5067,567,567,5
1512.19.90.00.19Aspir yağı67,5067,567,567,5
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder